Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Binnen welke termijn wordt er een beslissing genomen over een omgevingsvergunning?

De termijn waarin een beslissing wordt genomen over een omgevingsvergunning is afhankelijk van het dossier. Er zijn twee procedures die een goede tijdsindicatie aangeven. 

Bij de vereenvoudigde procedure:

  • bedraagt de beslissingstermijn: 60 dagen
  • is de aanvraag nooit onderworpen aan een openbaar onderzoek;
  • is de tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie nooit vereist;
  • er is geen verlenging mogelijk van de termijn. 

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 tot  en met 14 van het Omgevingsvergunningenbesluit.

 

 Bij de gewone procedure:

  • is de aanvraag altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek;
  • bedraagt de beslissingstermijn: 105 dagen zonder tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (OVC) en 120 dagen met omgevingsvergunningscommissie.
  • er is een verlenging van de termijn mogelijk met 60 dagen, indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek (de 'wijzigingslus'), een kritieke procedurefout moet rechtgezet worden (de ‘administratieve lus’) of indien de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen.

De beslissingstermijn gaat in op de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring van de aanvraag (eventueel stilzwijgend op de dertigste dag na indiening van de aanvraag).

 

Meer info

Welke stappen gezet moeten worden voor een vereenvoudigde en een gewone procedure kan u hier nalezen.