Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Bouwovertreding melden

Vermoedelijke bouwovertredingen kan u melden aan de stad. Doe dit via het online meldingsformulier

U kan als inwoner van de stad Antwerpen een vermoedelijke bouwovertreding melden aan de stad (bijvoorbeeld het ombouwen van een eengezinswoning naar studio's).

Doe een melding

Doe een melding via dit online formulier.

 • U moet volledig aangemeld zijn om een bouwovertreding te melden. 
 • Na uw melding krijgt u een dossiernummer. Daarmee kan u de status van het dossier opvolgen.


Stadstoezicht behandelt uw melding

De dienst Stadstoezicht controleert of de stedelijke en gewestelijke regels over ruimtelijke ordening worden nageleefd. De dienst zal uw melding nakijken. 

Let op: een bouwovertreding verjaart na 5 jaar. De stad kan dan niet meer optreden.
U kan u nog wel burgerlijke partij stellen tot 30 jaar na de overtreding.

 • Wat als Stadstoezicht een bouwovertreding vaststelt?
  De dienst maakt dan een proces-verbaal op en bezorgt het aan het parket en aan de eigenaar. De stad spoort de eigenaar aan om zich in regel te stellen met de regelgeving.

  Het parket beslist over de verdere afwikkeling. Als melder krijgt u geen informatie over de vaststellingen en het proces-verbaal.
   
 • Wat als het gaat om verfraaiingswerken of voorbereidende werken?
  Verfraaiingswerken of voorbereidende werken zijn niet vergunningsplichtig. De stad kan hier niet in optreden.
   
 • Wat met een bouwvergunning of regularisatievergunning?
  Als het om werken met een bouw- of regularisatievergunning gaat, komt de dienst Stadstoezicht na de werken langs. De dienst controleert dan of de werken gebeurden volgens de bepalingen in de verleende vergunning.
   
 • Wat als u hinder ondervindt door de werken?
  Als u hinder ondervindt, kan u een verzoeningsprocedure opstarten bij de vrederechter van uw woonplaats (www.juridat.be).
  Deze procedure is gratis. Bovendien vermijdt u een dure en tijdrovende procedure.
   
 • Wat als u schade heeft door de werken?
  Meld schade onmiddellijk aan uw verzekering. Uw verzekering stuurt een deskundige ter plaatse. De stad kan hier niet in optreden.