Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Monumentenzorg bouw- of verbouwadvies

Hebt u verbouwplannen? Vraag vooraf bouwhistorisch advies bij de dienst monumentenzorg. De dienst zorgt ervoor dat het waardevol niet-beschermd architecturaal erfgoed behouden blijft. De medewerkers adviseren het college van burgemeester en schepenen bij bouwaanvragen. Niet alleen het beschermde, maar ook het waardevolle niet-beschermde bouwkundig erfgoed draagt immers bij tot de authenticiteit van de stad.

Wat?

Verantwoord omgaan met waardevol niet-beschermd erfgoed houdt in dat beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing, uitbreiding en sloop moeten genomen worden met kennis van en respect voor het waardevol karakter. Al wie verbouwplannen heeft, wint daarom best voorafgaandelijk bouwhistorisch advies in. In eerste instantie wordt nagegaan of uw dossier al dan niet door monumentenzorg geadviseerd moet worden. Als dat het geval is, wordt een afspraak gemaakt om uw bouw- of verbouwplannen te bespreken en af te toetsen aan de monumentencriteria. Dat kan ter plaatse of bij de stadsdienst. 

Advies van de stedelijke dienst monumentenzorg is nodig bij verbouwingen van:

  • panden die gelegen zijn in een zone die aangeduid is als woongebied met Culturele, Historische en/of Esthetische waarde (CHE–zone). Zie stadsplan hieronder.
  • panden uit de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen.
  • panden die zijn opgenomen in de boekenreeks 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België'. Stad Antwerpen met haar districten beslaat 4 boekdelen, gepubliceerd tussen 1976 en 1992.

Waar liggen de CHE-gebieden?

Op de stadskaart hieronder kan u de CHE-gebieden op Antwerps grondgebied terugvinden. 

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Contact

Voor verbouwingen aan waardevol niet-beschermd erfgoed neemt u contact op met de stedelijke dienst monumentenzorg:

Stadsontwikkeling – dienst monumentenzorg
tel. 03 338 22 70 
monumentenzorg@antwerpen.be


Voor verbouwingen van beschermde monumenten of panden gelegen in een beschermd stadsgezicht neemt u in eerste instantie contact op met de Vlaamse overheid:

www.onroerenderfgoed.be