Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Vergunningenregister

Wat is het?

Het vergunningenregister is een digitale inventaris waarin alle stedenbouwkundige attesten, omgevingsvergunningen, weigeringen, PV’s,... zijn opgelijst van een perceel sinds de stedenbouwwet van 1962.

Het vergunningenregister geeft snel zicht op de ruimtelijke historiek: welke vergunningen zijn verleend voor welke percelen. Zo kan de wettelijkheid van de bestaande toestand geverifieerd worden.

Voor wie is het?

Iedereen kan het vergunningenregister raadplegen of er een uittreksel uit opvragen. Een uittreksel uit het vergunningenregister is vooral belangrijk voor notarissen die het uittreksel gebruiken voor de opmaak van een verkoopsakte.

Wie snel een overzicht wenst van de vergunningen, voorschriften, bouwovertredingen, onroerend erfgoedregels en andere bepalingen, kan dit hier raadplegen. De meest opgevraagde informatie uit het vergunningenregister wordt ook digitaal aangeboden op basis van een adres.

Welke informatie staat in het vergunningenregister?

Een uittreksel uit het vergunningenregister staat ook bekend als een stedenbouwkundig uittreksel. Het is een kopie van het plannen- en het vergunningenregister en omvat de volgende informatie:

 • 1° het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
 • 2° de uitgereikte stedenbouwkundige en planologische attesten;
 • 3° elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de aanvrager;
 • 4° elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de identiteit van de aanvrager;
 • 5° elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot die vergunningen, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 • 6° elke melding van stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de persoon die de melding verricht;
 • 7° de as-builtattesten;
 • 8° het verval van de vergunningen, vermeld in punt 3° en punt 4° ;
 • 9° de vermelding van elke schriftelijke aanmaning, elk proces-verbaal en verslag van vaststelling dat opgemaakt wordt met betrekking tot misdrijven en inbreuken inzake ruimtelijke ordening alsook iedere navolgend proces-verbaal waarin het vrijwillig herstel of de regularisatie wordt vastgesteld, het verdere gevolg dat aan de processen-verbaal en verslagen van vaststelling gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak en ieder bestuurlijk besluit alsook iedere minnelijke schikking ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen alsook elk herstelattest;
 • 10° de vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten, vermeld in punt 9°, aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en besluiten en het gevolg dat eraan gegeven wordt;
 • 11° het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en het bewijs van betaling van de planbatenheffing;
 • 12° in voorkomend geval het declaratief attest, vermeld in artikel 5.4.3, § 5;
 • 13° elk projectbesluit als daarin uitspraak wordt gedaan over vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden;
 • 14° elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot de projectbesluiten, vermeld in punt 13°, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 • 15° het verval van de projectbesluiten, vermeld in punt 13°.

Hoe vraagt u een kopie van het vergunningenregister aan?

Volg hier de stappen om vastgoedinformatie op te vragen