Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Wat is de laatst vergunde toestand?

Wat is ‘de laatst vergunde toestand’ ?

De laatst vergunde toestand is de toestand die rechtszekerheid geeft over de vergunde situatie van een constructie.

Een constructie is vergund als de gemeente beschikt over de vergunning. Hierbij zit een bouwplan. 

Als de bestaande huidige toestand in zijn geheel overeenkomt met de toestand op het vergunde plan ‘nieuwe toestand’ is het gebouw vergund. 

In de praktijk kan het voorkomen dat een constructie niet overeenkomt met het beschikbare plan van de vergunning of dat het plan van de vergunning geen relevante informatie bevat:

 • Als de bestaande huidige toestand in kleine mate afwijkt van het vergunde plan is het gebouw hoofdzakelijk vergund.
 • Als de bestaande huidige toestand in grote mate afwijkt van het vergunde plan, is het gebouw hoofdzakelijk onvergund.
 • Het vergunde plan bevat geen relevante informatie (bijvoorbeeld enkel een gevelwijziging – dossier bevat enkel een geveltekening). Er kan dus op basis van het vergunde plan geen uitspraak worden gedaan over de vergunde toestand van de constructie in zijn geheel.
 • Het vergunde plan werd niet uitgevoerd of maar deels uitgevoerd. In deze gevallen kan geen éénduidige uitspraak gedaan worden over de vergunde toestand van de constructie en moet onderzocht worden of de vergunning dan geheel of gedeeltelijk is vervallen.
   

Is de laatste vergunning ook altijd de laatst vergunde toestand?

Een laatst afgeleverde vergunning is niet altijd de laatst vergunde toestand. Dit kan om allerlei redenen zijn:

 • Het dossier bevat slechts gedeeltelijke informatie (bijv. aanvraag voor enkel een gevelwijziging), en geeft geen beeld van de volledige constructie van het gebouw);
 • De vergunde aanvraag is vervallen of slechts gedeeltelijk uitgevoerd;

Om de laatst vergunde toestand te bepalen kan het voorkomen dat een combinatie dient gemaakt te worden van informatie uit verschillende aanvragen. Onderstaande voorbeelden trachten dit te verduidelijken. Deze voorbeelden zijn louter informatief.

Hoe maak je de plannen op?

De optekening van de laatst vergunde toestand in een aanvraag tot omgevingsvergunning moet voldoen aan de technische vereisten die in de normenboeken voor dossiersamenstelling worden vastgelegd. 

Wanneer deze niet correct zijn opgetekend, kan dit een grond zijn tot onvolledigverklaring. Zo dient per typeplan (bijv. inplantingsplan, grondplan, gevelplan, snede, terreinprofiel, …) een plannenset aangeleverd te worden met volgende inhoud:

 • bestaande toestand;
 • vergunde toestand;
 • nieuwe toestand.

Aan de hand van deze plannensets moet het voor vergunningverlenende overheid duidelijk worden wat het exacte voorwerp is van de aanvraag, zodat de aanvraagprocedure op een correcte manier kan verlopen.