Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Adres niet verstrekken

Elke inwoner van Antwerpen kan aan het stadsbestuur vragen om zijn of haar adres niet mee te delen aan andere personen.

Hoe aanvragen?

  • via het e-loket
  • telefonisch op het nummer 03/22 11 333 

Het college van burgemeester en schepenen beslist of uw adres niet mag meegedeeld worden aan andere personen en stelt u schriftelijk op de hoogte van die beslissing.

De aanvraag kan gelijktijdig gebeuren voor andere personen die deel uitmaken van het gezin en op hetzelfde adres wonen.

U hoeft geen reden op te geven voor deze aanvraag.

Opgelet!

Zelfs als de aanvraag wordt goedgekeurd, is het stadsbestuur in een aantal gevallen verplicht het adres aan anderen vrij te geven (bijvoorbeeld aan een gerechtsdeurwaarder voor de uitoefening van zijn functie).

De toestemming geldt voor zes maanden en gaat in op het moment van de beslissing van het college. Een hernieuwing van deze beslissing is mogelijk.

Meer info?

Dien de aanvraag in voor het niet-verstrekken van je adres.