Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Referentieadres

Bepaalde situaties kunnen ertoe leiden dat u geen vast adres of vaste woonplaats heeft in België. Omdat u over een adres moet beschikken, kan u zich in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres.

Referentieadres

Het referentieadres in het bevolkingsregister geldt als uw officieel adres, ook wanneer dit niet uw effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, moet de toestemming geven en uw post ophalen en doorsturen.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

 • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, uitgezonderd stacaravans);
 • personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben (voor een maximumduur van 1 jaar);
 • burgerpersoneel en militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland én hun gezin;
 • personeel dat aan ontwikkelingssamenwerking doet in het buitenland, én hun gezin;
 • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben, dus personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben;
 • gedetineerden die geen hoofdverblijfplaats hebben.

Hoe?

Maak eerst een afspraak via "ik wil een afspraak maken". Kies uit de lijst het product 'adres en verhuizen' en vervolgens 'referentieadres'. 

Dit brengt u mee

 • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen
 • de identiteitskaart van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen
 • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen
 • het ingevulde formulier 'Toestemming tot inschrijving op referentieadres'
 • de bewijsstukken die aantonen dat u in aanmerking komt voor een referentieadres:
  • attest toestemming referentieadres OCMW indien u over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt
  • bewijs dat u een mobiele woning bewoont
  • bewijs dat u door een Belgische werkgever in het buitenland tewerkgesteld wordt en waarbij u op verschillende locaties zal ingezet worden.

 

 

Opgelet!

Het is niet mogelijk om een referentieadres to combineren met een "melding van tijdelijke afwezigheid".

Contact en info

Voor informatie kan u terecht in de stadsloketten in de districten.