Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Veelgestelde vragen over verhuizen

Aanvraag adreswijziging

Kan ik de verhuis ook voor mijn gezinsleden doen?
Ja, elk meerderjarig gezinslid kan de aangifte doen en dit voor het hele gezin.

Wie moet ik verwittigen als ik verhuisd ben?
U bent verplicht om een verhuis door te geven aan de gemeente waarheen u verhuisd bent. Deze verplichting geldt ook voor verhuizen binnen eenzelfde gemeente. U heeft voor deze aangifte 8 werkdagen de tijd.

Welke instanties worden automatisch op de hoogte gebracht van mijn verhuis?

 • Overheidsinstellingen zoals de belastingsdiensten, Kind en Gezin, OCMW en dergelijke;
 • Ziekenfonds of mutualiteit;
 • Kinderbijslagfonds;
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie;
 • Sociale zekerheidsinstellingen.

Welke diensten brengt u zelf op de hoogte als uw adreswijziging doorgevoerd is?

 • Uw werkgever;
 • Uw bank en verzekeringsmaatschappij;
 • Uw huisarts;
 • Nutsbedrijven: gas, elektriciteit, water, telefoon, kabelmaatschappij;
 • VDAB;
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkering;
 • Verenigingen waarvan u lid bent;
 • Onderwijsinstelling van uw kind(eren);
 • Ondernemingsloket (voor zelfstandigen).

Onderzoek naar nieuwe hoofdverblijfplaats

Komt de wijkagent altijd langs voor dit onderzoek?
Nee, maar het is bij iedere aangegeven verhuis wel mogelijk dat er een wijkagent langskomt. Na uw aanvraag krijgt u per mail of brief meer informatie over het verder verloop van het onderzoek.

Waar moet ik op letten om het onderzoek vlot te laten verlopen?
Zorg ervoor dat uw naam duidelijk op uw deurbel en brievenbus vermeld staat. Wanneer uw naam ontbreekt, is het niet mogelijk de controle uit te voeren. U kan dan een negatieve woonstcontrole krijgen.

Hoelang duurt het onderzoek van de wijkagent?
De wijkagent heeft 3 à 4 weken tijd om een woonstcontrole uit te voeren.

Wanneer komt de wijkagent?
De wijkagent komt langs op verschillende tijdstippen.

Wat als ik niet thuis ben en de wijkagent komt langs?
De wijkagent komt meermaals langs. Hij doet dit op verschillende tijdstippen.

Moet de wijkagent rekening houden met de beschikbaarheid die ik doorgeef?
Nee, dit is louter informatief. Het is ook niet mogelijk om een afspraak te maken met de wijkagent.

Na het onderzoek

Wat moet ik doen na het bezoek van de wijkagent?
Als de wijkagent langs geweest is, krijgt u een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging moet u nog langs het stadsloket gaan. Uw nieuwe adres moet immers ook op de chip van uw elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart worden aangepast.

Let op: vanaf 6 november 2017 moet u hiervoor een afspraak maken bij het stadsloket. Dit kan via https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/afspraak-maken of via 03 22 11 333.

Wat als uw adreswijziging niet wordt aanvaard?
Als de gemeente uw adreswijziging niet aanvaardt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In deze brief worden de redenen van de weigering opgesomd. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kan u dit voorleggen aan de Federale Overheidsdienst.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - AD Instellingen en Bevolking
Directie Bevolking en Identiteitskaarten
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Mag één persoon alle elektronische identiteits- of vreemdelingenkaarten van de gezinsleden komen aanpassen na bezoek van de wijkagent?

Elk meerderjarig gezinslid kan de gegevens op de elektronische identiteits- of vreemdelingenkaarten van alle gezinsleden laten aanpassen bij het stadsloket. U heeft hiervoor de pincode van elke kaart nodig.

Wat als ik de pincode van mijn elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart niet meer vind/heb?Indien u de brief met codes niet meer heeft/vindt, dan kan u nieuwe codes aanvragen. Dit kan op twee manieren:

 • Via deze link op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 • U komt langs het stadsloket. Dit kan zonder afspraak. Lees alle informatie op de infofiche 'PIN- en PUK-code verloren?'

Uiterlijk drie weken na de aanvraag, zullen de nieuwe codes toekomen in het stadsloket. U krijgt een bericht als de codes klaarliggen.

Op het inschrijvingsbewijs van mijn auto werd mijn adres al eens aangepast. Kan dit nogmaals aangepast worden?
Uw adres moet niet meer aangepast worden op het inschrijvingsbewijs van uw auto.

Uw adreswijziging wordt automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft gewoon op het papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren.

 

Parkeervergunning voor bewoners

 

Hoe kan ik een parkeervergunning voor bewoners verkrijgen?
Als inwoner van de stad Antwerpen en eigenaar van een wagen, komt u in aanmerking voor een parkeervergunning voor bewoners. U kan een parkeervergunning voor bewoners aanvragen op de volgende manieren:

Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanvraag?
Alle informatie over de nodige documenten kan u vinden op www.antwerpen.be.

Is een parkeervergunning voor bewoners enkel geldig voor mijn straat of geldt deze ook voor andere straten?
Dit is afhankelijk van waar u woont. U kan dit nakijken op www.antwerpen.be.

Hoe kan ik weten waar ik met mijn parkeervergunning gratis mag parkeren?
Op www.antwerpen.be kan u een gedetailleerd plan van uw bewonerszone downloaden.