kunstenaarskaart

De kunstenaarskaart is er!

Vanaf 2016 moeten artiesten een kunstenaarskaart hebben om nog vergoed te kunnen worden voor kleine artistieke prestaties. 

De kunstenaarskaart is verplicht voor kunstenaars die gebruik willen maken van de kleine vergoedingsregeling. Deze heeft het voordeel dat de prestaties niet meer moeten worden aangegeven bij de sociale zekerheid, dat op de vergoedingen geen bijdragen moeten worden betaald en dat de opdrachtgever geen Dimona-aangifte moet doen.

Je vraagt de kunstenaarskaart aan op de site van de Commissiedownload het formulier, vul het correct in en stuur het naar kunstenaars@minsoc.fed.be of

Commissie “Kunstenaars”
FOD SOCIALE ZEKERHEID
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 115
1000 Brussel

Samen met de kunstenaarskaart krijg je dan meteen ook voor de volgende 5 jaar formulieren toegestuurd waarop je al jouw prestaties moet bijhouden die je met de KVR laat uitbetalen.

 

Wat met DJ's?

Als dj kan je ook een kunstenaarskaart aanvragen (en je zal die normaal gezien ook krijgen), maar dat geeft je geen garantie dat je legaal uitbetaald kan worden met de KVR. Voor de RVA lever je als dj namelijk geen artistieke prestatie, en het is precies die RVA die controleert op het correct gebruik van de KVR. Hetzelfde geldt voor bv. licht- of geluidstechnici. Ze kunnen een kunstenaarskaart aanvragen, maar mogen niet met de KVR vergoed worden.

Dj’s moeten dus nog steeds een beroep doen op een gewone onkostenvergoeding, uitbetaling via SBK of facturatie als zelfstandige, vanuit een vzw of een vennootschap. Voor advies kan je terecht bij Poppunt.

 

Meer info

FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/115 
1000 Brussel
02 528 61 34
02 528 63 97
kunstenaars@minsoc.fed.be
website FOD Sociale Zekerheid
website Poppunt 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!