Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Protocol sport en spel op openbaar domein

Om in te zetten op een kwalitatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tijdens de zomermaanden, werd er een protocol uitgewerkt voor spel- en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren op het openbaar domein. Op die manier gelden er eenduidige afspraken voor alle activiteiten op het openbaar domein, zonder onderscheid te maken tussen jeugdactiviteiten en sportactiviteiten. Opgelet: dit protocol heeft geen invloed op jeugdactiviteiten in een andere context (instuif, kampen met/zonder overnachting, speelpleinwerking…). Daar blijven de geldende jeugdwerkrichtlijnen van kracht.

Hieronder lees je het protocol:

Algemene richtlijn

Alle sport en spel activiteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden. De bubbel kan vergroot worden tot maximum 50 unieke personen in een activiteit.

Deze richtlijnen zijn van toepassing en afgestemd binnen de afdelingen jeugd en sport van het bedrijf  TV. Dit om onduidelijkheid bij organisator en deelnemer te voorkomen.

Specifieke richtlijnen

Welke activiteiten:

 • Het open aanbod op openbaar domein richt zich hoofdzakelijk op kinderen en jongeren
 • Activiteiten waarbij veel fysiek contact nodig is tussen begeleiders en deelnemers worden vermeden
 • Activiteiten waarbij heel veel materiaal nodig is worden vermeden
 • Activiteiten op een plein worden beperkt tot maximaal 2 uren

 

Handhygiëne:

 • De begeleider en de deelnemers ontsmetten de handen voor en na elke activiteit
 • De organisator/begeleiders voorzien voldoende ontsmettende handgel op elke activiteit

 

Ontsmetten materiaal:

 • Het gebruikte materiaal wordt voor en na elke activiteit ontsmet. In de planning wordt hiermee rekening gehouden
 • Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel/aanbod. Indien materiaal toch van de ene naar de andere bubbel/activiteit gaat worden contactoppervlakken ontsmet

 

Richtlijnen voor deelnemer (de begeleiders informeren mondeling of schriftelijk de deelnemers over deze richtlijnen voor de start van de activiteit):

 • Doe niet mee en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten en spelen als het mag van je arts
 • Doe niet mee en blijf thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten en spelen als het mag van de arts
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij?  Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten en spelen, vanwege het risico op een hartontsteking
 • Gaat er een activiteit op het openbaar domein door? Ga dan alleen maar naar die plek als je ook effectief wil deelnemen aan de activiteit. Meng je anders niet in de deelnemersbubbel

Open aanbod zonder registratie:

 • Voor open sport- en spelaanbod op openbaar domein is registratie van  gegevens van deelnemers niet mogelijk en niet nodig. Er worden dus geen gegevens van deelnemers geregistreerd

 

Richtlijnen voor begeleiders:

 • Op elke activiteit zijn minstens twee begeleiders aanwezig waarvan één begeleider vooral toekijkt op naleving van de richtlijnen.
 • Begeleiders met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid moeten thuis blijven. Ze kunnen pas terug activiteiten begeleiden wanneer dit mag van de arts.
 • Begeleiders moeten ook thuis blijven als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ze kunnen pas terug activiteiten begeleiden wanneer dit mag de arts.
 • Een begeleider kan meerdere bubbels per dag en per week begeleiden.
 • Als begeleider bewaar je zoveel mogelijk de sociale afstand ten opzichte van de deelnemers.  Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Bereid je activiteit goed voor en maak ze corona-proof. Voorzie een aangepaste EHBO-kit met mondmasker en handschoenen. 
 • Wanneer je merkt dat de corona-maatregelen niet nageleefd worden of je het gevoel hebt dat de activiteit niet veilig, ordelijk en rustig georganiseerd kan worden kan je beslissen om de activiteit stop te zetten. De activiteit moet in een positieve sfeer kunnen verlopen.
 • Terrein: bekijk vooraf hoe je je terrein gaat gebruiken, probeer een zo ruim mogelijk deel van de openbare ruimte te gebruiken zodat er een zo groot mogelijke afstand kan zijn tussen de deelnemers. Let op de doorstroom van mensen die niet deelnemen aan de activiteit. 

Wat als een deelnemer symptomen vertoont:

 • De deelnemer wordt gevraagd om de activiteit te verlaten met het advies om een arts te raadplegen. 

Wat bij een ongeval:

 • Help de deelnemer pas als je zelf de juiste veiligheidsmaatregelen genomen hebt: mondmasker op, handschoenen aan,..