Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ondersteuning vrijetijdsaanbod

De impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren is erg groot, zo bleek ook uit verschillende onderzoeken en enquêtes. Ze missen veel van hun dagelijkse routines en activiteiten, en hebben hun vrienden en familie een hele tijd niet kunnen zien. De versoepeling van de maatregelen biedt dus ook voor hen eindelijk wat perspectief voor de zomervakantie. Spel, ontspanning en ontmoeting zijn broodnodig voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Daarom zet de stad Antwerpen in op een laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Volgende ondersteuningsmaatregelen worden aangeboden:

 • Jeugdpartners die zich richten op de meest kwetsbare kinderen en jongeren krijgen bijkomende ondersteuning om ook hen een fijne vakantie te bezorgen;
 • Het reglement mobiel vrijetijdsaanbod wil een lokaal vrijetijdsaanbod met grote nadruk op het bereik van kwetsbare kinderen en jongeren stimuleren;
 • Het reglement toegankelijk vakantieaanbod stelt organisatoren van een betalend aanbod in staat om een kansentarief aan te bieden;
 • Extra middelen en ondersteuning voor de jeugdpartners om alle activiteiten volgens de veiligheidsvoorschriften te laten verlopen;
 • Inhoudelijke, logistieke en communicatieve ondersteuning van aanbieders van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

Reglement mobiel vrijetijdsaanbod

Kinderen en jongeren moeten volop de kans krijgen om te kunnen genieten van hun vrije tijd. Daarom wil de stad Antwerpen laagdrempelig vrijetijdsaanbod in hun buurt stimuleren, met een specifieke focus op kwetsbare kinderen en jongeren.

Wil je een gratis aanbod organiseren tijdens de zomer- of herfstvakantie? Vraag dan een toelage aan via het reglement ‘Mobiel vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren’.

Je project wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • De kwaliteit van het project;
 • De inclusiviteit en maatschappelijke relevantie in de bovenlokale (groot)stedelijke realiteit;
 • Het bereik van kwetsbare kinderen en jongeren;
 • Aangepast aan de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Dien hier je aanvraag in.

Lees hieronder de tekst van het reglement:

Reglement toegankelijk vakantieaanbod voor kinderen en jongeren

De stad Antwerpen streeft ernaar dat kinderen en jongeren geen drempels ervaren om te kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod. Daarom biedt de stad financiële ondersteuning voor vrijetijdsinitiatieven met een betalend aanbod voor kinderen en jongeren die hun aanbod openstellen voor kwetsbare gezinnen door de toepassing van een kansentarief.

Wil je je aanbod toegankelijk maken voor kinderen en jongeren met nood aan een kansentarief? Dan kun je een financiële compensatie aanvragen via het reglement ‘Toegankelijk vakantieaanbod’.

Wat zijn de voorwaarden om deze ondersteuning aan te vragen?

 • De kandidaat of organisatie heeft een niet-commercieel doel;
 • Het aanbod wordt georganiseerd op het grondgebied van de stad Antwerpen;
 • Het aanbod wordt georganiseerd tijdens de schoolvakanties;
 • Het aanbod staat open voor alle Antwerpse jongeren en kinderen;
 • Minstens 80% van de deelnemers met recht op kansentarief woont in de stad Antwerpen;
 • Het kansentarief bedraagt minimaal 50% en maximaal 80% van de basisprijs (inclusief alle onkosten);
 • De basisprijs bedraagt maximaal 30 euro per dag (indien de organisator een week- of maandtarief hanteert, wordt dit herleid naar een dagtarief);
 • Het kansentarief wordt minimaal toegekend op basis van het statuut verhoogde tegemoetkoming. De organisatie aanvaardt hiervoor het attest sociaal tarief.
 • De organisator werkt samen, of is bereid om samen te werken, met sociale partners om drempels weg te werken en de doelgroep toe te leiden naar het aanbod;
 • De organisator communiceert over dit kansentarief via de communicatiekanalen die hij gebruikt om deelnemers en partners te informeren (website, nieuwsbrief, sociale media…);
 • De organisatie bezorgt een fiscaal attest aan de ouders. Indien de organisatie dit nog niet kan uitreiken, kan de organisatie een erkenning als vrijetijdsinitiatief aanvragen.

Dien hier je aanvraag in.

Lees hieronder het reglement:

Communicatie van het vrijetijdsaanbod

Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren moet volgens de veiligheidsvoorschriften georganiseerd worden. Deze maatregelen hebben echter vaak een grote impact op de kwetsbare kinderen en jongeren in de stad. Om deze impact zoveel mogelijk te beperken hebben we afspraken gemaakt met organisatoren over de toegankelijkheid van hun aanbod en verzamelen we deze informatie op een pagina speciaal voor toeleiders en organisaties die in contact staan met deze doelgroep.

Een overzicht van het dag- of weekaanbod (betalend of gratis) voor kinderen en jongeren verzamelen we op www.antwerpen.be/vakantieaanbod. Kijk zeker na of jouw aanbod al op deze site staat en of de vermelde informatie nog correct is. Indien niet, meld dit dan via jeugddienst@antwerpen.be.

Ondersteuning vrijetijdsaanbod

 • Materiaal uitlenen via BOF: elke organisatie die activiteiten of een evenement organiseert op het grondgebied van stad Antwerpen kan gratis materiaal uitlenen via BOF. De normale uitleentermijn bedraagt vier weken. Voor activiteiten voor kinderen en jongeren die tijdens de zomervakantie plaatsvinden wordt een uitzondering gemaakt op deze maximale uitleentermijn. Verwijs naar deze uitzondering in je aanvraag (vermeld het besluit 2020_CBS_05610).
 • Protocol voor het organiseren van een aanbod op het openbaar domein: op welke manier organiseer je een activiteit op het openbaar domein? Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen? Hoeveel deelnemers mag je toelaten? De richtlijnen hiervoor vind je in een protocol.
 • Evenementen: De regelgeving en de aanvraagformulieren voor evenementen vind je hier