Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Koekjes met smiley.Pixabay

Hoe een vrijwilligersbeleid ontwikkelen?

Het is belangrijk dat uw medewerkers graag met vrijwilligers werken. U werkt dus best een goed vrijwilligersbeleid uit. Zo kan u sneller vrijwilligers vinden en ze langer aan uw organisatie binden.

Wat?

Een vrijwilligersbeleid beschrijft de plaats en de rol van vrijwilligers in uw organisatie.
Het gaat over de manier waarop u vrijwilligers:

Schema van een vrijwilligersbeleid.Koen Vermeulen, Vrijwilligerswerk werkt

Hoe?

Stel de juiste vragen

  • Waarom werkt uw organisatie met vrijwilligers? 
  • Wat verwacht uw organisatie van vrijwilligers?
  • Wie kan vrijwilliger worden bij uw organisatie?
  • Wat maakt uw organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers?
  • Wat biedt uw organisatie aan vrijwilligers?
  • Wat motiveert uw huidige vrijwilligers?
  • Hoe verloopt de praktische organisatie van vrijwilligerswerk in uw organisatie?
  • Hoe is de huidige vrijwilligersploeg samengesteld?
  • Is er veel of weinig verloop in de huidige vrijwilligersploeg?

Probeer om deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Betrek uw huidige vrijwilligers en medewerkers bij deze denkoefening. Zo werkt u samen aan een gedeelde visie op vrijwilligerswerk.

Alle leden van organisatie moeten de rol en de plaats van vrijwilligers kennen. Ze moeten doordrongen zijn van het idee dat vrijwilligers een meerwaarde zijn. Zo ontstaat de basis voor een vruchtbare samenwerking.

Hulp nodig?

Vraag advies aan de coach van Vrijwilligerswerk Antwerpen. De coach stippelt een traject op maat uit. Zo bent u zeker van een goed vrijwilligersbeleid.

Vraag advies aan de coach