Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Een vrijwilliger in gesprek met een anderstalige.Kruispunt Migratie-Integratie

Hoe vrijwilligers verzekeren?

Tijdens vrijwilligerswerk kan er iets fout gaan. Daarom sluit u best 2 verzekeringen af: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

De Vrijwilligerswet en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk bepalen de verzekeringsplicht van vrijwilligersorganisaties. Hou rekening met het feit dat vrijwilligers een bepaalde immuniteit hebben. Dat houdt in dat niet de vrijwilliger, maar de organisatie die hem inzet, aansprakelijk is voor bepaalde schade.

U vindt alle informatie bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Verzekering lichamelijke ongevallen 

Een verzekering lichamelijke ongevallen is niet verplicht. Maar u doet er goed aan om deze verzekering af te sluiten. ​Vrijwilligers zijn dan verzekerd wanneer ze een ongeval met een lichamelijk letsel hebben.

De kostprijs van deze verzekering hangt af van het risico en de reikwijdte van de verzekering. 

Tips:

  • Check de gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering.
  • Neem de taken van vrijwilligers op in de polis.
  • Neem een clausule rechtsbijstand op zodat vrijwilligers zich kunnen laten bijstaan door een advocaat.
  • Zoek formules voor collectieve verzekeringen. Hoe groter de spreiding van het risico, hoe lager de premie. 

Meer info

Vrijwilligerswerk Antwerpen
Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout
tel. 03 338 70 10
vrijwilligers@antwerpen.be

www.antwerpen.be/vrijwilligerswerk
www.facebook.com/vrijwilligerswerk.antwerpen  

Tip: kijk ook op www.vlaanderenvrijwilligt.be.