Een vrijwilliger krijgt info van een vrijwilligersverantwoordelijke.stad Antwerpen

Wijzigingen vrijwilligerswet

Eind april 2019 wijzigde de vrijwilligerswet. Deze wet omschrijft wat vrijwilligerswerk is, wie vrijwilligerswerk mag doen en in welke organisaties een vrijwilliger mag werken. Hieronder leest u wat er wijzigde. 

Eén term: kostenvergoeding 

Vanaf nu wordt enkel de term 'kostenvergoeding' gebruikt. Deze term drukt uit dat het gaat over de vergoeding van kosten, niet over het vergoeden van werk. Zo wordt het verschil tussen vrijwilligerswerk en betaald werk nog duidelijker.

De kostenvergoeding is niet vatbaar voor beslag, ook niet voor wie in schuldbemiddeling zit. Geschenken om vrijwilligers af en toe te bedanken, tellen niet als kostenvergoeding. 

Gebruik dus de termen 'vrijwilligersvergoeding' en 'onkostenvergoeding' niet meer.

Afwijking beperking kilometervergoeding

In combinatie met de forfaitaire kostenvergoeding geldt een maximum van 2000 kilometer per jaar voor de kilometervergoeding. U kan van dit maximum afwijken als de vrijwilliger de taak heeft om regelmatig personen te vervoeren. 

Fietsvergoeding

Het bedrag voor de fietsvergoeding volgt de regeling van de federale ambtenaren.

Bestuursleden vzw

Het vrijwilligersstatuut geldt voor alle onbezoldigde bestuursleden van vzw's. Zij worden dus erkend als vrijwilliger.

Hoge Raad voor Vrijwilligers meer betrokken

Als een wet wijzigt met impact op vrijwilligerswerk, wordt de wijziging eerst voorgelegd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers. De Raad geeft advies en heeft goede contacten met organisaties en overheden. 

Discretieplicht voor de vrijwilliger

Een organisatie is verplicht om een vrijwilliger goed te informeren voor hij start. De mate waarin een vrijwilliger discretieplicht heeft of rekening moet houden met een beroepsgeheim wordt een onderdeel van deze informatieplicht. 

Een organisatie kiest zelf hoe het dit doet. De bewijslast ligt bij de organisatie.

Meer info

Vrijwilligerswerk Antwerpen
Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout
tel. 03 338 70 10
vrijwilligers@antwerpen.be

www.antwerpen.be/vrijwilligerswerk
www.facebook.com/vrijwilligerswerk.antwerpen  

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!