Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Een vrijwilliger helpt tijdens het huiswerk.Frederik Beyens

Worden uw kosten vergoed?

Een organisatie beslist zelf of ze de kosten van vrijwilligers terugbetaalt. Dit kan op twee manieren: een forfaitaire of een reële kostenvergoeding. U kan beide manieren niet door elkaar gebruiken. Zolang u de maxima niet overschrijdt zijn beide vergoedingen belastingvrij.

Forfaitaire kostenvergoeding

  • U krijgt een vast bedrag van maximaal 34,71 euro per dag of 1388,40 euro per jaar.
  • U mag deze maxima niet overschrijden.
  • U moet uw gemaakte kosten niet bewijzen.

U kan naast deze kostenvergoeding ook voor maximum 2000 km per jaar vervoerskosten terug krijgen. Die kosten moet u kunnen bewijzen. U kan van dit maximum afwijken als u als vrijwilliger als taak hebt om regelmatig personen te vervoeren. 

Voor een aantal specifieke groepen vrijwilligers ligt het maximumbedrag van de forfaitaire kostenvergoeding hoger. Hierover vindt u meer info bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Reële kostenvergoeding

  • U krijgt enkel de kosten terug die u kan bewijzen.
  • U moet dus alle kastickets, treintickets en andere bewijzen goed bijhouden.

De vergoeding voor vervoerskosten is altijd een reële kostenvergoeding.

Bedragen:

  • Gemotoriseerd vervoer: maximaal 0,3542 euro per kilometer (bedrag geldig van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021).
  • Fiets: fiscaal vrijgesteld tot 0,24 euro per kilometer
  • Openbaarvervoer: volgens vervoersbewijs

Kostenvergoeding en inkomen 

Een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk mag u combineren met pensioen of een vervangingsinkomen zoals een werkloosheids- of mutualiteitsuitkering.

De kostenvergoeding als vrijwilliger is niet vatbaar voor beslag, ook niet voor wie in collectieve schuldbemiddeling zit. De kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is vrij van belastingen en sociale bijdrage zolang de maxima zijn gerespecteerd.

Meer info

Vrijwilligerswerk Antwerpen
Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout
tel. 03 338 70 10
vrijwilligers@antwerpen.be

www.antwerpen.be/vrijwilligerswerk
www.facebook.com/vrijwilligerswerk.antwerpen