Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Een gevel met bordje 'te huur'.Thinkstock

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Verhuurt u een woning? Vraag dan gratis een conformiteitsattest aan. Dit attest bewijst dat uw woning geschikt is om verhuurd te worden. 

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bewijst dat uw huurwoning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen  Het attest is gratis en toont aan dat uw woning geschikt is om verhuurd te worden.

Is het attest verplicht?
Een conformiteitsattest is niet verplicht, tenzij uw huurwoning ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard.

Wat als u verhuurt aan een OCMW-klant?
Als u geen conformiteitsattest heeft, geeft het OCMW geen huurwaarborg. 

Welke normen?

Uw huurwoning of kamer moet aan enkele normen voldoen:

 • Veiligheids- en gezondheidsnorm
  Uw huurwoning en de gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten veilig en gezond zijn. Er mogen onder andere geen stabiliteitsproblemen, elektrocutiegevaar, brandgevaar of risico's op CO-vergiftiging zijn.
   
 • Woonkwaliteitsnorm
  Uw woning moet goed toegankelijk zijn. Ze moet op een natuurlijke manier verlicht en verlucht kunnen worden. Ze moet ook een goed werkende gootsteen, toilet en bad/douche met koud en warm water hebben.
   
 • Bezettingsnorm
  Er mogen in uw woning een bepaald aantal mensen wonen. Dit aantal wordt bepaald door de totale netto-vloeroppervlakte en het aantal woonlokalen.
   
 • Rookmelder per verdieping
  Als het huurcontract werd opgesteld na 1 januari 2013, dan moet uw woning een rookmelder per verdieping hebben.
   
 • Dakisolatie
  Uw woning moet voldoen aan de dakisolatienormen. U bewijst dit via een EPC-attest.

Conformiteitsattest aanvragen

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

 • Eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar
 • Vertegenwoordiger van meerdere eigenaars (bv. syndicus)
 • Huurder

Stap 1: teken een grondplan
U moet een grondplan van elke verdieping tekenen. U mag dit zelf doen.

 • Geef de indeling van elke verdieping weer.
 • Beschrijf de functies van alle lokalen (bv. badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken).
 • Duid de gemeenschappelijke delen aan (bv. zolder, kelder, traphal).

Stap 2: verzamel alle keuringsattesten
Keuringsattesten tonen aan dat de installaties in de woning veilig zijn.

U hebt keuringsattesten nodig als uw huurwoning: 

 • ongeschikt werd verklaard,
  • Dan moet u enkel keuringsattesten bijvoegen als er gebreken zijn aan de elektrische en/of gas installatie.
    
 • of ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard.
  • Dan moet u altijd keuringsattesten bijvoegen.

Keuringsattesten moeten minimaal 10 jaar geldig zijn. Ze moeten dateren van na het besluit tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring. Ze moeten gekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme of gehabiliteerde installateur.

Stap 3: vraag het attest aan

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Voeg het grondplan en eventuele keuringsattesten bij uw aanvraag.
 • Voeg een gelding EPC-attest van de woning bij uw aanvraag.

U kan een conformiteitsattest ook aanvragen in een woonkantoor: maak een afspraak.

Wat na de aanvraag?

Controle van uw huurwoning
Een stadsmedewerker controleert ter plaatse of:

 • uw huurwoning voldoet aan de regels,
 • het aantal kamers is gewijzigd tijdens de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring (deze wijziging moet vergund zijn).

Resultaten
U krijgt een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of u een conformiteitsattest krijgt.

Krijgt u geen attest? Dan kan u een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gewestelijke ambtenaar.

Meer info

Dienst Pandkwaliteit
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
pandkwaliteit@antwerpen.be