Over de dakisolatiekaart

Als basis voor de dakisolatiekaart gebruikten de ontwerpers een thermografische foto.

Wat is thermografie?

Thermografie is een meetmethode die gebruikt maakt van straling om temperatuur in kaart te brengen. Een thermografische camera 'leest' op die manier kleuren die voor het menselijke oog onzichtbaar zijn zoals ultraviolet of infrarood. Op zo'n thermografische kaart ontdekt u dan welke oppervlakken warm, of eerder koud waren op het moment van de opname.

Voor een thermografische kaart wordt de temperatuur niet gemeten met een thermometer, maar aan de hand van warmtestraling. Warmte is immers energie, en die straalt uit. De meting gebeurt vanuit de lucht met een vliegtuig. Een thermografische camera meet de frequentie van de energie die de grond en de daken uitstralen. Bij een gelijkaardig verwarmingspatroon straalt een dak dat slecht geïsoleerd is veel energie uit en een dak dat goed is veel minder. Zo toont de kaart welke woningen warmte verliezen via het dak.

De kaart geeft dus vooral informatie over daken die slecht geïsoleerd zijn en warmte verliezen.

Lijkt het op de kaart of uw dak geen of weinig warmte verliest? Dan moet u toch goed de situatie kennen van het moment van de opname. Werd de ruimte onder uw dak niet verwarmd, dan is er ook geen warmteverlies en wil dit niet automatisch zeggen dat uw dak goed geïsoleerd is!

Wanneer is de thermofoto genomen?

De thermografische kaart die u op www.zoominopuwdak.be ziet, geeft een indicatie van het warmteverlies van de daken op het ogenblik dat de opnames gebeurden: drie koude nachten in februari en maart van 2016. Deze kaart is een momentopname en geen absoluut wetenschappelijk instrument. De thermofoto is een gezamenlijk project van 7 steden en gemeenten in de omgeving van Antwerpen.