Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Over de zoninstralingskaart

De zonnekaart Antwerpen is een berekening van de jaarlijkse zoninstraling in kWh/m² voor heel de stad Antwerpen en is aangemaakt door Informatie Vlaanderen.

De kaart is gebaseerd op het nieuwe Digitale Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV II) en het GRB (Geografisch Referentiebestand) dat de hoogte van alle gebouwen van Antwerpen in kaart brengt. Met minstens 16 hoogtepunten per vierkante meter heeft Het DHMV II een voldoende hoge nauwkeurigheid en puntdichtheid zodat in de berekening rekening wordt gehouden met schaduw van andere gebouwen, bomen, schoorstenen of andere elementen. Dit model houdt rekening met die schaduwvlakken tot een afstand van 250 meter.  Op basis van deze zoninstraling schat de website in hoe geschikt eender welk dak is om zonnepanelen op te installeren.

De zonnekaart bevat alle daken: zowel particuliere woningen als bijvoorbeeld flats, kantoorgebouwen,  scholen of buurthuizen. De terugverdientijd en andere resultaten die je ziet, gaan er altijd van uit dat je een particulier bent. Voor bedrijven en organisaties is de wetgeving vaak anders.

Wat zie je op de kaart?

Geschikte dakvlakken (lees verder onder de foto)

 

Dankzij de kleurcode zie je heel eenvoudig of het gebouw al dan niet geschikt is om zonnepanelen te installeren

De blauwe vlakken die je ziet in de kaartlaag ‘dakvlakken’ zijn geschikte plekken om zonnepanelen te plaatsen en zijn afgeleid uit de zoninstralingskaart. Ze zijn op de zon gericht en er valt gedurende het gehele jaar geen of quasi geen schaduw op van bomen, gebouwen of andere constructies zoals schouwen. Bij de berekening van de geschikte dakvlakken is er rekening mee gehouden dat op platte daken de zonnepanelen optimaal geplaatst kunnen worden naar oriëntatie en helling. Als je met de muisaanwijzer over je dak gaat, dan krijg je extra informatie over het geschatte daktype, oppervlakte, oriëntatie en helling van de verschillende geschikte dakdelen.

Zoninstraling (lees verder onder de foto)

 

De kaartlaag ‘zoninstraling’ geeft de gemiddelde hoeveelheid zoninstraling in kWh/m² per jaar weer. Deze is berekend door een simulatie uit te voeren van de zonnestand en schaduwanalyses gedurende een heel jaar met typische zoninstralingsparameters voor onze regio. De rode gebieden krijgen veel zoninstraling, de blauwe weinig.

Luchtfoto (lees verder onder de foto)

 

 

De luchtfoto kan je meer inzicht verschaffen in de geschikte dakdelen. Let op, want op een luchtfoto merk je soms - en zeker bij hoge gebouwen - een “omvalling”: de weergave van het gebouw valt niet helemaal samen met de intekening van het gebouw in het GRB (witte lijn). Omvalling is gebruikelijk bij luchtfotografie omdat het een hoger gelegen onderwerp aan de rand van een foto niet netjes verticaal kan weergegeven.

Hoe zijn de uitkomsten berekend?

De zonnekaart geeft je dak weer als 'geschikt' voor zonnepanelen als:

  • Er voldoende zoninstraling is: minstens 690 kWh per vierkante meter per jaar.
  • Er voldoende plaats is voor zonnepanelen: minstens vijf vierkante meter per dakdeel.

Is aan die voorwaarden voldaan? Dan berekent de kaart hoeveel zonnepanelen er op je dak passen en hoeveel energie je dat zal opbrengen. Het resultaat dat je ziet, houdt rekening met de zoninstraling op je dak. Schaduwen van andere gebouwen, bomen of dakkapellen zijn al in rekening gebracht. De berekening is gebaseerd op een gangbaar zonnepaneel met een vermogen van 255 Wp (Wattpiek). Zo'n paneel levert jaarlijks een opbrengst van ongeveer 225 kWh op een optimaal zuidgeoriënteerd dak. Bij minder zoninstraling ligt de opbrengst lager.

Berekening van de CO2-reductie

Wist je dat een gemiddeld huishouden in België per jaar ongeveer 9000 kilo CO2 -broeikasgassen- uitstoot? Je verbruik van gas en elektriciteit en je vervoer jagen dat cijfer flink de hoogte in. Wanneer je zonnepanelen of een zonneboiler gebruikt, daalt dat getal aanzienlijk. Je draagt zo bij aan een gezonder klimaat.

De zonnekaart schat in hoeveel minder CO2 je de lucht injaagt wanneer je overschakelt op zonne-energie. De berekening gaat uit van een vermindering van 280 kilogram per jaar aan CO2 voor elke 1000 kWh die je zonnepanelen opwekken. Die schatting houdt geen rekening met je huidige energieleverancier. Neem je nu al groene stroom af? Dan is je CO2-uitstoot al lager dan die van het gemiddelde gezin.