Brandweer Zone Antwerpen

Deskundige aankoop (m/v)

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven
en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen
en dit in onze zone verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een deskundige aankoop (B1-B3).

Solliciteren is mogelijk tot en met 21 juni 2018.

Wat doe je?

1. Je bent verantwoordelijk voor de aankoopdossiers van A tot Z (precontractueel tot uitvoeringsfase). Deze dossiers betreffen zowel brandweer specifieke als andere aankopen, leveringen en diensten.

 • Je start de organisatie van lancering van de markt:
  • Je vergaart de nodige informatie en budgettaire consequenties bij interne klanten.
  • Je begeleidt de aanvragers zodat de aankoop-technische en vaktechnische input tot de juiste behoefteanalyse- en definitie leiden.
  • Je maakt een overzicht van de doorlooptijd van de procedure inclusief stappen en acties, je bewaakt de tijdslijn.
  • Je doet voorstellen naar gunningswijze, criteria, specificaties en contractuele voorwaarden voor een maximaal aankoopresultaat.
  • Je maakt de bestekken op en doet de bekendmakingen.
  • Je begeleidt en finaliseert de beoordeling van inschrijvers en offertes.
  • Je ondersteunt de bevraging van en bij de onderhandelingen met de inschrijvers.
 • Je maakt de besluiten op voor de zonecollege en zoneraad met betrekking tot procedure, sluiting, uitvoering, … en de gunningsbrieven.
 • Je volgt de uitvoering op van de aankoop-contracten tot aan de betaling (goederenontvangst, uitvoeringstermijnen, borgstelling, ambtshalve maatregelen, opleveringen,...). In geval van geschillendossiers sta je in contact met de juridische dienst.

2. Contract- en leveranciersmanagement

 • Je hebt een accurate marktkennis van leveranciers, dienstverleners, producten en diensten. Je prospecteert, analyseert en actualiseert (markttendensen, nieuwe producten, nieuwe leveranciers,...).
 • Je evalueert lopende contracten en opdrachtnemers en komt met verbeteringsvoorstellen.

3. Je biedt ondersteuning aan het hoofd van de aankoopgroep.

 • Je identificeert de aankoopbehoeften van BZA.
 • Je doet voorstellen tot verbetering van processen en procedures en werkt voorstellen uit.

4. Je adviseert de bestellers bij complexere prijsvragen en adviseert hen rond dossierverwerking en de efficiënte opvolging van de dossiers.


5. Je volgt de wettelijke en reglementaire bepalingen op.

 • Je bewaakt en volgt de wettelijke administratieve procedures op. Je houdt alle interne procedures die betrekking hebben op aankoop en bestellingen up-to-date en zorgt voor de communicatie naar belanghebbenden binnen de organisatie.
 • Je bent een aanspreekpunt op het vlak van overheidsaankopen.

6. Je bent aanspreekpunt van het hoofd van de aankoopgroep en van de vakofficieren. Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van de aankoopgroep.


7. Je werkt samen met de juridische en/of financiële dienst voor advies rond financiële en contractuele bestekbepalingen en besluitvorming.

Wat verwachten we van je?

 • Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je bent commercieel ingesteld en klantgericht en streeft ernaar om interne en externe klanten steeds op een professionele en klantvriendelijke manier verder te helpen.
 • Deadlines schrikken je niet af door je stressbestendigheid en uitstekend organisatievermogen.
 • Je bent een nauwkeurige werker met oog voor detail en stelt je integer op.
 • Je stelt je flexibel op en bent bereid om in een complexe en dynamische omgeving te werken.
 • Je bent leergierig en bereid je blijvend te verdiepen in overheidsopdrachten.
 • Je neemt initiatief en anticipeert op problemen. Je zoekt steeds naar een kwaliteitsvolle oplossing, werkt resultaatgericht en bent pragmatisch ingesteld.
 • Je durft vanuit een constructieve houding de bestaande werkwijzen kritisch en innovatief te benaderen.
 • Je bent een teamplayer maar daarnaast ook in staat om taken en projecten zelfstandig tot een goed einde te brengen.
 • Je kan vlot werken met standaard informaticatools (Excel, Word, Google, SAP,...)

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De vacature wordt uitgeschreven via externe aanwerving en verruimde mobiliteit.

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma , bij voorkeur in een economische of technische richting.
 • Ben je medewerker van Brandweer Zone Antwerpen of Groep Antwerpen en je beschikt niet over het gevraagde diploma, dan kan je deelnemen volgens de (verruimde) mobiliteitsvoorwaarden
 • Indien je reeds relevante opleidingen kan voorleggen binnen aankoop of supply chain management is dit eveneens een pluspunt.
 • Je hebt minstens 1 jaar werkervaring binnen overheidsopdrachten .
 • Je hebt minstens 1 jaar werkervaring binnen aankoop of verkoop .
 • Je hebt grondige kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten (nieuwe wet van 2016).
 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden (zie infobrochure).

Wat mag je van ons verwachten?

Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen en werkt vanuit Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen). Je werkt binnen het principe van flextijd met een voltijds contract van onbepaalde duur. De verloning is vastgesteld op 2.412,48 euro bruto/maand (hoger volgens relevante anciënniteit). De extra voordelen staan vermeld in de infobrochure.

Hoe solliciteren?

Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst Werving en Selectie: bza.selectie@brandweerzone.antwerpen.be .
Let op: onvolledige sollicitaties komen niet in aanmerking!

● CV
● Motivatiebrief
● Een kopie van je diploma


Gelieve in het onderwerp ‘ sollicitatie deskundige aankoop’ te vermelden. Solliciteren is mogelijk tot en met 21 juni 2018.