Zittingen en besluiten: districtscollege BZL

De besluiten van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar.

Hoe zoek je besluiten?

Via  eBesluitvorming>kalender kan je besluiten zoeken op datum. Je vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS).

Ben je niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan je oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan je raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link kom je meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.