Hang uw affiche uit

Als u lid bent van een socio-culturele vereniging in Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan u uw activiteiten aankondigen op een van de opgefriste aanplakborden en -zuilen.

gakpleintje
skateplein
A-kaart BZL

De jeugddiensten organiseren elke schoolvakantie leuke activiteiten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het enige wat uw kind nodig heeft om daar aan te kunnen deelnemen is de A-kaart.

Kinderraad BZL

In de kinderraad kunnen kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun zegje doen over het jongerenbeleid van het district.

Jeugdraad BZL
Jeugdraad BZL

De jeugdraad is een adviesraad. Het is de officiële spreekbuis voor jongeren van het district. Op deze manier kunnen jongeren inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district.

Toelagen voor jeugd in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district. Verschillende verenigingen en bewoners dragen hiertoe hun steentje bij. Het district wil dan ook iedereen die zelf iets organiseert voor de jeugd een financieel duwtje in de rug geven.