Buurtboost Deurne: geef uw buurt letterlijk een boost
Kinderen spelen op straat tijdens een Speelstraat.
Buren beplanten samen een braakliggend terrein.
Buurtcontract in Ekeren

Wil je het groen of het openbaar domein in jouw buurt onder handen nemen? En wil je dit graag met je buren doen? Sluit dan een Buurtcontract af. Samen met enkele buren zorg je voor de aanplanting en verzorging van een bloembak of plantenstrook of ...