Detail van kasteel Sorghvliedt. het wapenschild boven de zijdeurFrederik Beyens

Kastelen in Hoboken

In Hoboken zijn verschillende kastelen met ieder hun eigen verleden én nieuwe bestemming.

Kasteel Sorghvliedt

Vanaf de zestiende eeuw was Hoboken, net als andere (deel)gemeenten rond Antwerpen, de ideale plaats voor het oprichten van zomerresidenties voor rijke handelaars die in Antwerpen verbleven. Sorghvliedt is één van deze buitenplaatsen. De oorsprong voor de naam Sorghvliedt moet u dan ook niet ver gaan zoeken: hier vlieden hun zorgen weg.

Het huidige kasteel in classicistische rococostijl stamt uit de periode 1745-1750 en werd gebouwd op de grondvesten en kelders van een dergelijk zestiende -eeuws hof van plaisantie. Het kasteel, de koetshuizen en de toegangspoort met brug zijn het ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, die ook het koninklijk paleis en het Osterietthuis op de Antwerpse Meir en het stadhuis van Lier tekende. De oranjerie en het tuinpaviljoen, de belvedère, zijn 19de-eeuws. In 1937 kocht het gemeentebestuur van Hoboken Sorghvliedt in park Sorghvliedt aan.

Gerestaureerd wit kasteel
De restauratiewerken aan de gevel van het kasteel zijn in september 2019 afgerond. Het beschermde monument ziet er helemaal anders uit want de gevels hebben nu een witte in plaats van rode kleur.

Tijdens de restauratie werd de verweerde cementbepleistering van de muren vervangen door een dunne kalkbepleistering die een lichte kleur kreeg. Op die manier heeft het kasteel zijn oorspronkelijke kleur teruggekregen. De achttiende eeuwse uitvoering van het gebouw had namelijk een kalkbepleistering die mogelijk bouwsporen moest verbergen.

Naast de pleisterwerken zijn de natuursteen en smeedijzeren elementen gerestaureerd. De natuurleien van het dak en de dakgoten zijn ook nagekeken en hersteld waar nodig.

Kasteel Gravenhof

Het kasteel Gravenhof werd gebouwd in 1897 en deed later dienst als politiebureau, totdat het vernield werd door er een brandbom. Het gebouw werd gerenoveerd tot een cultuurcentrum met theaterzaal, cafetaria en bureauruimte voor de medewerkers van de cultuur- en jeugddienst. 

Kasteel Meerlenhof

Een te renoveren kasteel, gekend als kasteel Meerlenhof, werd door AG VESPA in erfpacht gegeven voor een periode van 30 jaar. Het kasteel bevindt zich in park Meerlenhof. Na de renovatie werd de hoofdbestemming 'wonen'. Het karaktervolle en charmante kasteel, met tal van authentieke elementen, leende zich perfect tot het realiseren van een project voor cohousing. 2 gezinnen met kinderen wonen sinds 2015 samen in het kasteel. 

Kasteel Broydenborg

Oorspronkelijk speelhof gebouwd in 1540 door Balthasar van Wissenborch; in 1574 beschreven als "...een schoon steenen huys van plaisantie met eenen hoogen tooren...". Diverse aristocratische eigenaars tot het goed in 1830 in het bezit kwam van bankier Jozef Verbist die enkele oudere bijgebouwen liet slopen en een nieuw laat-classicistisch kasteel (huidige zuidvleugel) bouwde schuin achter het oude hof. A.E. van der Beken-Pasteel, eigenaar van 1871 tot 1929, breidde het kasteel uit met de hogere noordvleugel.

In 1928 werd het kasteelpark openbaar, de rest van het domein en het kasteel werden door Hoboken gekocht in 1929, een deel van de gronden werd onmiddellijk verkaveld. Het bouwvallige oudere kasteel werd gesloopt, terwijl in het 19de-eeuwse gebouw een Nijverheidsschool kwam.

Momenteel huizen in kasteel Broydenborg in de Broydenborglaan de Welzijnsschakel Hoboken, de Heemkundige Kring Hoboken, Rode Kruis Hoboken, het Humanistisch Verbond en het CAW

Cockerillhof

Het Cockerillhof, de voormalige directeurswoning van de verdwenen scheepswerf Cockerill Yards in Hoboken, was ooit een charmant landhuis met een statige toegang vanuit de Kapelstraat en een majestueuze centrale trappenhal. Hoewel de cultuurhistorische waarde van het gebouw algemeen erkend is, stond het pand jaren te verkommeren.

Aangezien de buurt nood had aan kwalitatieve woningen besloot AG VESPA om de renovatie van de woning te kaderen in het grond- en pandenbeleid. Daarmee pakken ze leegstaande en verkrotte panden aan en brengen ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt.

In het Cockerillhof huist momenteel Maud&Co. Zij bieden een thuis én een werk- en vrijetijdsbesteding aan negen jongvolwassenen met een beperking waarbij het belangrijkste basisprincipe de inclusiegedachte is: mensen met en zonder beperking leven samen onder een dak.

Drie dames voor het Cockerillhof
Maud, de nieuwe bewoonster van het co-housingproject aan Cockerillhof
Frederik Beyens1|5
Cockerillhof
Cockerillhof
AG VESPA1|5
kasteel Gravenhof
kasteel Gravenhof
Elvire Van Ooteghem1|5
kasteel Meerlenhof
kasteel Meerlenhof
AG VESPA1|5
Voorkant kasteel en deel park
kasteel Sorghvliedt
1|5

Verwante info: