Districtsraad Merksem | zittingen, verslagen en besluiten

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. Let wel, de notulen van een districtsraad zijn pas raadpleegbaar na goedkeuring ervan op de daaropvolgende districtsraad.

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

De geluidsopnames van de zittingen van de Merksemse districtsraad en raadscommissie vindt u hier

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van het district Merksem.

Data districtsraden en raadscommissies 2020

De Merksemse districtsraadscommissie start steeds om 19.30 uur. De districtsraad vangt steeds aan om 20 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis. 

Meer info

Districtshuis Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem
tel. 03 338 73 11