Meerjarenplan district Merksem

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt er een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. Nieuw is dat het jaarlijkse budget voortaan is opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer. De jaarlijkse autorisatie van de kredieten is geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan. Eind 2019 keurde de districtsraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Het meerjarenplan bestaat altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn twee soorten budgetten van toepassing:

  • Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en kosten die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking.
  • Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals heraanleg en onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

    Elk jaar wordt deze raming één, soms twee keer gewijzigd gedurende het jaar. Deze aanpassing van het meerjarenplan wordt op dat moment gepubliceerd.

    Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om die uitgaven te financieren.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Meer info

Secretariaat district Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
tel. 03 338 72 46
district.merksem@antwerpen.be