stedelijke subsidies jeugdverenigingen antwerpen

Subsidies voor jeugdverenigingen in Merksem: hoe werkt dat?

Vanaf 2019 zijn de districten bevoegd voor de subsidies voor jeugdverenigingen. Je kan hier een overzicht vinden van de mogelijkheden om zo de juiste ondersteuning voor jouw vereniging te vinden. 

Subsidies per district

Subsidies voor jeugdverenigingen worden digitaal aangevraagd in een centrale databank. Het is belangrijk dat je weet tot welk district je behoort. Alle aanvraagformulieren zijn in de databank terug te vinden bij het onderdeel "Districten". 

Hoe bepaal ik tot welk district mijn jeugdvereniging hoort? 

Om te bepalen tot welk district een jeugdvereniging behoort, wordt volgende flow gehanteerd. Eerst wordt gekeken naar de plaats waar de meeste activiteiten van de vereniging doorgaan. Als minstens de helft van de activiteiten van de vereniging doorgaan in één district, wordt de vereniging beschouwd als een vereniging van dat district. Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar de woonplaats van de leden. Als minstens 33 % van de leden uit één district komen, wordt de vereniging beschouwd als een vereniging van dat district. Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar het adres van de vereniging. Voor een vzw is dit de maatschappelijke zetel. Voor een feitelijke vereniging is dit het postadres. Hieronder een visuele flow:

Flow voor jeugdverenigingen om te bepalen tot welk district je behoort


Meer info

De jeugddienst helpt je graag verder via 03 646 76 00 of jeugddienst.merksem@antwerpen.be.  

 

Alle links naar subsidies op één plek 

https://www.antwerpen.be/nl/subsidies