Subsidies voor jeugdverenigingen vorming animator©Kelly Moons

Vormingssubsidies voor Merksemse jongeren

Erkende of startende Merksemse jeugdverenigingen en erkende Merksemse jeugdorganisaties kunnen vormingssubsidies voor hun leden aanvragen indien zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten.

Wil je een cursus volgen om vrijwilliger te kunnen worden in het jeugdwerk? Of ben je al leider bij een jeugdvereniging, maar wil je extra skills leren? Wil je meer inhoud in je activiteiten steken? Wil je je ploeg beter laten samenwerken? Of wil je gesprekken kunnen aangaan met tieners over moeilijke thema's als seksualiteit of armoede? Dan kan een vormingssubsidie jou een duwtje in de rug geven. 

Een vormingssubsidie kan toegekend worden aan jongeren die een cursus jeugdwerk volgen. Een cursus jeugdwerk dient om jongeren op te leiden tot vrijetijdsbegeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen nieuwe begeleiders opgeleid worden, of kan de bestaande kwaliteit van een erkende jeugdvereniging verbeteren. Met het attest van je opleiding kan je dan terecht bij jeugddiensten, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen of vakantieorganisaties in Antwerpen. 

Wie kan een vormingssubsidie voor jongeren aanvragen?

  • Jonge bewoners van Merksem (van 15 tot 30 jaar)
  • Verenigingen die door de stad Antwerpen erkend zijn als jeugdwerk kunnen deze subsidie voor hun leden, deelnemers of begeleiders aanvragen indien zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.

Welke cursussen worden terugbetaald?

Verschillende erkende organisatie voor vormingen in het jeugdwerk komt in aanmerking. Het gaat meer bepaald over cursussen voor animatoren, monitoren, leiding of rond specifieke thema's in het jeugdwerk. Enkele voorbeelden zijn organisaties als Vives, Jeugd Rode KruisJESUit de marge, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)PAJ of FormaatOok je eigen koepel of federatie organiseert misschien wel de opleiding waar jij naar op zoek bent. 

(!) Opgelet: Kijk goed na of het attest van de vorming wordt erkend door de Vlaamse Overheid. Met een niet-erkend attest of certificaat kan je na de vorming niet altijd terecht bij de jeugdwerking die je op het oog had. Kijk op www.mijnkadervorming.be voor een overzicht van de erkende trajecten in de komende maanden.

Wat moet je doen als vereniging? ​

Vul de aanvraag voor "vorming voorgeschoten door vereniging" in via de verenigingendatabank

Meer info

Jeugddienst Merksem
03 646 76 00 of jeugddienst.merksem@antwerpen.be 

Verwante info: