Subsidies voor jeugdverenigingen vorming animator©Kelly Moons

Vormingssubsidies voor Merksemse jongeren

Het district Merksem ondersteunt jongeren die een cursus jeugdwerk willen volgen financieel. Zo wil het district de kwaliteit van het lokale jeugdwerk verbeteren.

Wil je een cursus volgen om vrijwilliger te kunnen worden in het jeugdwerk? Of ben je al leider bij een jeugdvereniging, maar wil je extra skills leren? Wil je meer inhoud in je activiteiten steken? Wil je je ploeg beter laten samenwerken? Of wil je gesprekken kunnen aangaan met tieners over moeilijke thema's als seksualiteit of armoede? Dan kan een vormingssubsidie jou een duwtje in de rug geven. 

Een vormingssubsidie kan toegekend worden aan jongeren die een cursus jeugdwerk volgen. Een cursus jeugdwerk dient om jongeren op te leiden tot vrijetijdsbegeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen nieuwe begeleiders opgeleid worden, of kan de bestaande kwaliteit van een erkende jeugdvereniging verbeteren. Met het attest van je opleiding kan je dan terecht bij jeugddiensten, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen of vakantieorganisaties in Antwerpen. 

Wie kan een vormingssubsidie voor jongeren aanvragen?

  • Jonge bewoners van Merksem (van 15 tot 30 jaar)
  • Verenigingen die door de stad Antwerpen erkend zijn als jeugdwerk kunnen deze subsidie voor hun leden, deelnemers of begeleiders aanvragen indien zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.

Welke cursussen worden terugbetaald?

Het district verleent een subsidie voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk.

Hoe vraag je de subsidie aan? 

Dien je aanvraag online in via de verenigingendatabank

Reglement

Lees alle info over de doelgroep, voorwaarden, procedure enzovoort in het reglement. 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VORMING JONGEREN 

Meer info

Jeugddienst Merksem
03 646 76 00 | jeugddienst.merksem@antwerpen.be