AWV
nieuw aangelegde Floraliënlaan
Start werken Floraliënlaan

De Floraliënlaan was aan vernieuwing toe. Het district Berchem legt samen met het district Wilrijk de straat opnieuw aan. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Valaardreef
Een nieuw project voor de Valaardreef

De Valaardreef, tussen de Bosheidelaan en het Kolonel Slaterplein, verkeert in slechte staat. Ook ontbreekt er hier de aansluiting tussen de nieuwe rioleringsstelsels in de Egied Segerslaan en de Bosheidelaan.

Oversneslaan
Het nieuwe pilootproject 'tuinstraten' is van start gegaan. Vijf districten zullen geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie). Het district Wilrijk heeft de Aziëlaan voorgesteld als pilootproject tuinstraat.
In de Aziëlaan groeit een tuinstraat

Sinds 11 juni 2018 loopt in de Aziëlaan een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Bewoners kunnen binnen het project ‘Hier groeit een tuinstraat’ een nieuwe inrichting van hun straat uittesten.

't Speelhof
rio-link
Aanleg nieuwe riolering in de Kernenergiestraat

Op 30 mei 2019 start Rio-link, in samenwerking met Aquafin, met rioleringswerken in de Kernenergiestraat. Er komt een nieuw rioleringsstelsel voor regenwater. Er worden ook ingrepen voorzien om wateroverlast te beperken bij hevige regenval.

Rioleringswerken aan het Ridderveld

Op dinsdag 23 april 2019 start Water-link, in samenwerking met Aquafin, met rioleringswerken in het Ridderveld en de Letterkundestraat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel voor zowel afvalwater en regenwater.

Openbare Werken
Nutswerken in Wilrijk

Nutsmaatschappijen kunnen in Wilrijk werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Heraanleg Terbekehof

Vanaf maart 2019 wordt de Terbekenhofdreef, de Dynamicalaan, de Fotografielaan en de Moerelei deels of helemaal heraangelegd. Voorafgaand zijn er momenten voorzien om bedrijven en bewoners in de omgeving van de werf te informeren over deze werken.