District Wilrijk

Agenda en besluiten | districtsraad Wilrijk

De districtsraad van Wilrijk vergadert elke eerste donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus.

De voorzitter van de districtsraad (districtsburgemeester) stelt de agenda op en neemt de leiding van de raadszitting, bijgestaan door vier ondervoorzitters (districtsschepenen).

Raadscommissie

De maandag voorafgaand aan deze raadszitting vindt telkens de verenigde raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen.
 

Waar en wanneer?

De raads- en commissiezittingen vinden plaats in het districtshuis aan de Bist (Bist 1, 2610 Wilrijk). De districtsraad komt er bijeen in de raadzaal op de eerste verdieping van het nieuwe centrale administratiegebouw. 

De Wilrijkse districtsraad vergadert in principe elke maand op de eerste donderdag van de maand. De raadscommissie vindt plaats op de voorafgaande maandag. Beide vergaderingen starten in principe om 20.00 uur, de duurtijd hangt af van de agenda. De zittingen zijn openbaar, tussenkomen in de debatten is evenwel niet toegestaan.

Zittingen en dagorde

Hieronder vindt u de vergadermomenten voor 2019. Klik op de datum van de zitting om de dagorde of de besluiten te bekijken. De agenda wordt ongeveer een week voor de zitting gepubliceerd, de besluiten zo snel mogelijk na afloop.

  maandraadscommissiedistrictsraad
januari 2019geen zitting8 januari 2019
februari 2019geen zitting7 februari 2019
maart 201911 maart 201914 maart 2019
april 20191 april 20194 april 2019
mei 201929 april 20192 mei 2019
juni 20193 juni 20196 juni 2019
september 20192 september 20195 september 2019
oktober 201930 september 20193 oktober 2019
november 20194 november 20197 november 2019
december 20192 december 20195 december 2019
januari 20206 januari 20209 januari 2020
februari 20203 februari 20206 februari 2020
maart 20202 maart 20205 maart 2020
april 202030 maart 20202 april 2020
mei 20204 mei 20207 mei 2020
juni 20208 juni 202011 juni 2020
september 202031 augustus 20203 september 2020
oktober 202028 september 20201 oktober 2020
november 20209 november 202012 november 2020
december 202030 november 20203 december 2020

Besluiten raadplegen

Wilt u meer informatie over openbare besluiten van de districtsraad? Deze zijn elektronisch raadpleegbaar. Surf naar de website eBesluitvorming van de stad Antwerpen, en kies bij orgaan voor 'districtsraad Wilrijk'. Bent u op zoek naar een besluit dat genomen werd tussen 1998 en mei 2011? Dan kan u deze raadplegen via Notulus. Besluiten die dateren van voor 1998, kan u opvragen via de infolijn van de stad Antwerpen.

Verwante info: