Expo 2018
'Penarie' van Nick Hullegie in wijk Zurenborg, 2018 Antwerpen
Mark Rietveld
expo 2018 - beeld Harmonie
Buurtontmoeting