Aanvraag markering inritten en garages

Bewoners die geregeld hinder ondervinden van auto’s die hun in- en uitritten blokkeren, kunnen in een aantal gevallen de stad vragen om markeringen in de vorm van parkeervakken of verdrijvingsvlakken aan te brengen op de straat.

Automobilisten parkeren hun wagens soms te dicht bij een inrit of garagepoort. Eigenaars kunnen daardoor niet of zeer moeilijk hun garage binnen- of buitenrijden. Sommige bewoners gebruiken om die reden hun garages niet of nauwelijks meer, terwijl de stad Antwerpen inwoners juist wil stimuleren om waar mogelijk in garages of op inritten te parkeren. Zo blijft er immers meer parkeerruimte over op straat voor wie geen garage heeft.

Parkeerders beseffen vaak niet dat ze een garagepoort al blokkeren wanneer ze hun wagens (in hun ogen netjes) tot vlak naast een inrit parkeren, of in de krappe ruimte tussen twee inritten. Dat geldt zeker bij inritten in smalle(re) straten waar ook aan de overkant nog eens auto’s geparkeerd staan, en bij relatief smalle inritten of inritten die gebruikt worden door vrachtwagens.

Ondervindt u problemen?

Om bewoners te helpen en tegelijk de situatie voor parkeerders te verduidelijken, kunnen eigenaars die vaak last hebben van auto’s die hun inrit blokkeren (doordat ze te dichtbij geparkeerd staan) voortaan op antwerpen.be digitaal een aanvraag indienen om markeringen in hun straat te laten aanbrengen die hun inritten vrijhouden. Het formulier ‘Markering inritten en garages’ bevindt zich onder het thema ‘Wonen en bouwen’ & 'Verkeer en parkeren' en is enkel zichtbaar wanneer u bent aangemeld met een A-profiel. Onderaan deze pagina vindt u een directe link naar het inritten-formulier van het e-loket.

Checklist

Alle aanvragen worden getoetst aan een vaste checklist: Hoe breed is de rijbaan (en hoe breed moet de inrit dan zijn om gemakkelijk te kunnen in- en uitrijden)? Is het een terugkerend probleem dat niet veroorzaakt wordt door festiviteiten, werken of andere tijdelijke elementen? Is/zijn het telkens dezelfde persoon/personen (uit de buurt) die hinderlijk geparkeerd staan? Is de straat zo smal dat het voor een gemiddelde wagen moeilijk is om in of uit een normale inrit te rijden?

Als daaruit een positief advies rolt, dan onderzoekt Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ter plaatse of een markering op die locatie een goede oplossing is.

Geen paaltjes of bloembakken

Eigenaars kunnen via deze weg enkel markeringen aanvragen. Paaltjes of bloembakken zijn geen optie. Die zouden meer ruimte innemen en dus leiden tot minder parkeerplaatsen. Ze zijn bovendien veel duurder in aankoop en onderhoud, bemoeilijken het onderhoud van de straat en zorgen vaak voor beschadigingen aan manoeuvrerende auto’s.

Niet meer voor eigen inrit parkeren...

Garage-eigenaars denken best wel goed na voor ze markeringen aanvragen. Markeringen links en rechts van een inrit maken het immers in de praktijk onmogelijk voor eigenaars om zelf nog voor hun eigen poort of inrit te parkeren. De inrit-ruimte tussen de vakken is immers vaak kleiner dan een autolengte, en de wagens mogen volgens de wegcode niet over de markeringen komen.

Handhaving

Parkeerders krijgen met markeringen meer duidelijkheid over waar ze effectief mogen staan en kunnen een boete dus vermijden. Wanneer de politie wordt opgeroepen bij een overtreding, zal er een proces-verbaal worden opgesteld. Dit geldt zowel voor auto’s die over de belijning van markeringen staan, als voor auto’s die inritten zonder markeringen deels of volledig blokkeren. Indien nodig kan de politie ook opdracht geven tot het wegslepen van foutgeparkeerde auto’s.  

 

Aanvragen en documenten:

Maatregelen garage

Met dit formulier kunt u markeringen aanvragen aan uw garage of inrit

Aanvraag starten