Aanvraag toegang voetgangerszone of autoluwe zone

In een voetgangerszone of autoluwe zone kan u niet binnenrijden of stilstaan zonder uitdrukkelijke toelating of vergunning. Deze vergunning kan u gratis verkrijgen wanneer u de aanvraag grondig motiveert, zoals materiaal uitladen om werken uit te voeren, winkels bevoorraden, verhuizen, etc. … 

Vraag hier uw vergunning aan

Tarief

De aanvraag en/of verlenging voor de toegang tot een autoluwe zone is volledig kosteloos.

Wie kan een tijdelijke vergunning aanvragen?

  • Bewoners en leveranciers, voor het laden en lossen van grote stukken.
  • Voertuigen noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

Wie kan een jaarvergunning aanvragen?

  • Stadsdiensten voor onderhoud en het ledigen van het sorteerstraatje.
  • Voertuigen voor de uitoefening van een medisch beroep, rolstoeltaxi’s of thuisverzorging.
  • Bewoners van de zone die in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart en omwille van hun handicap minder mobiel zijn (1 toelating per persoon).

Termijnen 

De termijn voor het indienen van een nieuwe aanvraag is minstens 2 werkdag vóór de start van de toegang tot de autoluwezone + vóór 9u ’s morgens.

De termijn voor het indienen van een verlenging van een toegang tot autoluwe zone is minstens 1 werkdag vóór het einde van de oorspronkelijke toegang + voor 9u ’s morgens.

Wilt u een aanvraag wijzigen? Wanneer u bijvoorbeeld niet op voorhand de nummerplaat van het voertuig weet, kan u bij een goedgekeurde vergunning nog tot 48 uur na de datum van de vergunning de nummerplaten online ingeven.

Bent u door omstandigheden toch de voetgangerszone ingereden zonder een vergunning aan te vragen?  Hiervoor kan u binnen de twee dagen na het inrijden een regularisatie aanvragen.  U moet duidelijk kunnen aantonen dat u door hoogdringendheid of overmacht geen vergunning kon aanvragen. U vraagt een regularisatie aan door uw persoonlijke gegevens, nummerplaat, dag, tijd en bewijs van hoogdringendheid te mailen naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be.

Vergunning aanvragen

  • Een aanvraag voor toegang tot een autoluwe zone kan u hier indienen. Gelieve deze aanvraag in te dienen via een vaste computer of laptop. Het gebruik van tablet of smartphone wordt afgeraden omwille van een niet correcte weergave van het formulier.  Gelieve bij voorkeur Google Chrome te gebruiken voor uw aanvraag.
  • Voor een aanvraag hebt u uw nummerplaat nodig en u moet bij de aanvraag steeds duidelijk specificeren waarvoor u een vergunning nodig hebt, bijvoorbeeld voor het leveren van een wasmachine of een nieuwe kast.  Of bij de aanvraag van een jaarvergunning omdat u in het bezit bent van een gehandicaptenkaart.
  • Een verlenging indienen kan hier. Gelieve uw verlenging aan te vragen via de pagina ‘Mijn aanvragen’ (tab rechts vanboven). Gelieve deze aanvraag in te dienen via een vaste computer of laptop. Het gebruik van tablet of smartphone wordt afgeraden omwille van een niet correcte weergave van het formulier. 

U kan inloggen met uw A-profiel. Nog geen A-profiel? Maak er dan hier een aan.

Indien u werkzaam bent bij stad Antwerpen, gelieve in te loggen met uw burgerprofiel. Het is niet mogelijk een aanvraag voor parkeerborden in te dienen met uw medewerkersprofiel. 

LET OP! Een dossier kan door de aanvrager niet meer worden gewijzigd wanneer het dossier de status ‘ingediend’ heeft maar de start van de werken gepland staat op minder dan 7 kalenderdagen of 5 werkdagen in de toekomst OF het dossier de status ‘goedgekeurd’ heeft. 

LET OP! Bij verwerking van een aanvraag of verlenging is de stad Antwerpen in bepaalde gevallen genoodzaakt extra informatie op te vragen bij de aanvrager. Indien na opvraging van deze extra informatie geen antwoord ontvangen wordt van de aanvrager binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de opvraging, kan de stad Antwerpen niet langer de tijdige verwerking van de aanvraag garanderen en kan het dossier worden afgekeurd.

Werken en/of parkeerverbod aanvragen in de Diamantwijk

Om werken uit te voeren en in de diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat) moet u extra stappen ondernemen. U vindt er via deze link alles over terug.

Verwante info: