Aanvraag werk met beperkte signalisatie

Als u werken uitvoert op het openbaar domein, bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie. 

 

Vraag hier uw werk met beperkte signalisatie aan

Indien u voor uw werken ook tijdelijk enkele parkeerplaatsen dient vrij te houden, heeft u hiervoor ook een vergunning nodig.  

Gelieve aanvraag tijdelijk parkeerverbod te raadplegen voor meer informatie.

 

Wat is een werk met beperkte signalisatie
 

Afhankelijk van het soort werk dat u uitvoert, heeft u een aangepaste toelating nodig. Vanuit de dienst tijdelijke signalisatie verlenen we 2 soorten toelatingen:


Aan de hand van onderstaande informatie, bent u verplicht  zelf een keuze te maken waar u uw aanvraag zal indienen.

 

Toelating signalisatie voor een werk met beperkte signalisatie

U kunt een ‘werk met beperkte signalisatie’ aanvragen, indien u aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Ik neem voor een beperkte tijd een gedeelte van het voetpad en/of fietspad in. Ik neem géén gedeelte van de rijbaan in.  
 • Ik garandeer een beperkte duur van de inname van voetpad of fietspad.
  • Verhuislift / mobiele kraan / verhuiswagen: ≤ 2 kalenderdagen
  • Container: ≤ 2 kalenderweken
  • Stelling: ≤ 4 kalendermaanden
 • Ik garandeer een obstakelvrije doorgang voor zwakke weggebruikers met onderstaande minimum afmetingen, ook bij het plaatsen van een (doorloopbare of niet) doorloopbare stelling op het trottoir of fietspad.

  Zulke obstakelvrije doorgang kan worden gegarandeerd door het creëren van een tijdelijke doorgangszone via het vrijhouden van één of meerdere parkeerplaatsen. Het creëren van een corridor op de rijbaan welke geen parkeerplaats is, is niet mogelijk via een ‘werk met beperkte signalisatie’. Een tijdelijke doorgangszone is enkel mogelijk voor het plaatsen van een verhuislift / mobiele kraan / verhuiswagen voor max. 2 kalenderdagen.
   
 • Niet ingenomen buitenbreedte niet-gecombineerde doorgang:
   
  • Voetpad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
  • Fietspad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
 • Niet ingenomen buitenbreedte gecombineerde doorgang:
  • Voetgangers en enkel richting fietsverkeer: ≥ 2 m
  • Voetgangers en dubbelrichting fietsverkeer: ≥ 2,5 m
 • Hoogte: ≥ 2,2 m
 • Ik breek niet in het trottoir of fietspad voor mijn werk.
   

Overige informatie:

 • Deze vereenvoudigde toelating kunt u bekomen in slechts 6 werkdagen. Wij kunnen deze verwerkingstermijn niet garanderen, indien uw dossier niet volledig is.
   
 • U kan een aanvraag indienen via deze website. Gelieve deze aanvraag in te dienen via een vaste computer of laptop. Het gebruik van tablet of smartphone wordt afgeraden omwille van een niet correcte weergave van het formulier. Gelieve bij voorkeur Google Chrome te gebruiken voor uw aanvraag.
   
 • Een spoedprocedure is hier niet mogelijk.
   
 • Onderaan deze webpagina kan u enkele voorbeeldplannen terugvinden van inplantingsplannen. Zo kan u zien welke werken voldoen aan een werk met beperkte signalisatie. 

Indien uw werk niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een ‘groot werk’ in te dienen, zie hieronder.

 

Toelating signalisatie voor een groot werk: inname van het openbare domein en het plaatsen van werfsignalisatie

 • Verwerkingstermijn van 15 werkdagen. Verkeerspolitie dient hier gunstig advies te geven inzake veiligheid en wettelijkheid van uw signalisatie  en -omleidingsplannen.
 • U kan meer informatie terugvinden over een ‘groot werk’ of uw aanvraag indienen via Ondernemen in Antwerpen
   

Let op, indien u kiest om een aanvraag in te dienen als ‘werk met beperkte signalisatie’ en de dienst Tijdelijke Signalisatie beoordeelt dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, zal u worden doorverwezen naar een aanvraag voor een ‘groot werk’. De verwerkingstermijn van 15 werkdagen start wanneer uw dossier als ontvankelijk werd beschouwd. De verwerkingstermijn van een werk met beperkte signalisatie wordt hier niet in mindering gebracht.

 

Termijnen


De termijnen voor het indienen van een nieuwe aanvraag zijn als volgt:

Standaardaanvraag

 • Minstens 6 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname.
 • Indien de aanvrager binnen 3 kalenderdagen de dienst Tijdelijke Signalisatie niet voorziet van de nodige antwoorden, kan de verwerkingstermijn van 6 werkdagen niet worden gegarandeerd.


Spoedaanvraag

 • Een spoedaanvraag is niet mogelijk voor een werk met beperkte signalisatie;
 • Let op, indien u een werk met beperkte signalisatie in combinatie met een aanvraag voor een parkeerverbod of autoluwe zone indient, zal u voor het parkeerverbod of autoluwe zone ook geen spoedprocedure kunnen hanteren. Indien nodig, kan u hiervoor wel een nieuw dossier indienen.

 

De termijnen voor het aanvragen van een verlenging zijn als volgt:

Standaardverlenging

 • Minstens 2 werkdagen voor het aflopen van de tijdelijke inname. Hierbij dient u wel de eerder vernoemde maximum periodes van uw inname te respecteren.


Spoedverlenging

 • Minstens 1 werkdag (minimum 24 uur) vóór het aflopen van de tijdelijke inname. Hierbij dient u wel de eerder vernoemde maximum periodes van uw inname te respecteren.

 

Tarief


Het tarief voor een werk met beperkte signalisatie wordt berekend op basis van het retributiereglement voor de inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken. Deze kost wordt niet berekend bij het indienen van uw dossier. De exacte oppervlakte en duurtijd van uw inname wordt berekend op de dienst Beheer & Onderhoud bij stad Antwerpen. Een factuur wordt verzonden wanneer uw werk is afgelopen en uw inname niet valt onder de vrijstelling zoals hieronder weergegeven. Gelieve het retributiereglement te raadplegen voor meer informatie. 

 

Visuele weergave retributiereglement

Visuele weergave retributiereglement


Vraag een werk met beperkte signalisatie aan 
 

 • Een aanvraag voor een werk met beperkte signalisatie indienen kan hier. 
 • Een verlenging aanvragen kan hier. Gelieve uw verlenging aan te vragen via de pagina ‘Mijn aanvragen’ (tab rechts vanboven).

U kan inloggen met uw A-profiel. Nog geen A-profiel? Maak er dan hier een aan.

Indien u werkzaam bent bij stad Antwerpen, gelieve in te loggen met uw burgerprofiel. Het is niet mogelijk een aanvraag voor parkeerborden in te dienen met uw medewerkersprofiel.

LET OP! Een dossier kan door de aanvrager niet meer worden gewijzigd wanneer het dossier de status ‘ingediend’, ‘in behandeling’ of ‘goedgekeurd’ heeft maar de start van de werken gepland staat op minder dan 6 werkdagen in de toekomst.

LET OP! Bij verwerking van een aanvraag of verlenging is de stad Antwerpen in bepaalde gevallen genoodzaakt extra informatie op te vragen bij de aanvrager. Indien na opvraging van deze extra informatie geen antwoord ontvangen wordt van de aanvrager binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de opvraging, kan de stad Antwerpen niet langer de tijdige verwerking van de aanvraag garanderen en kan het dossier worden afgekeurd.

LET OP! Indien er in het kader van uw werk straatmeubilair (bv. paaltjes, fietsbeugels, etc.) tijdelijk te worden verwijderd, gelieve dit te melden aan SW_BenO_interventies@stad.antwerpen.be. Vermeld duidelijk uw dossiernummer (BOSGXXXXXXXX), de bijhorende periode en de aard van de werken. 

Bijlagen / adviezen
 

Verplichte bijlagen

Indien u een werk met beperkte signalisatie aanvraagt, dient u verplicht een eenvoudig inplantingsplan toe te voegen.  Dit is een situatieschets van het straatbeeld met daarbij duidelijk vermeld waar de inname zich zal bevinden. Dit plan moet volgende informatie bevatten:

 • straatnaam en huisnummers (Gelieve hier rekening te houden met de meest recente plaatsgesteldheid van het straatbeeld, bij voorkeur met foto’s.)
 • rijrichting van het fietspad
 • afmetingen van de gevraagde inname openbaar domein
 • afmetingen van de vrije doorgang voor de zwakke weggebruikers
 • optioneel: exacte plaatsing aangevraagde parkeerverboden
 • optioneel: eventuele aanduiding van de tijdelijke doorgangszone voor voetgangers of fietsers
 • Tip: wij raden als ondergrond voor uw inplantingsplan gebruik te maken van geopunt, met daarbij de achtergrond basiskaart ‘GRB’. U kan uiteraard ook uw plan handgetekend indienen.

Onderaan deze webpagina kan u enkele voorbeeldplannen van inplantingsplannen terugvinden. 


Optionele bijlagen / adviezen

Gelieve bij het indienen van uw dossier rekening te houden met onderstaande bepalingen:

 • Werken en/of vrijhouden van parkeerplaatsen met impact op De Lijn

Veroorzaken uw werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet u ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kunt u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, te contacteren via OmleidingenStad.ANT@delijn.be.

 • Werken en/of vrijhouden van parkeerplaatsen in de Diamantwijk

Om werken uit te voeren en in de diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat), vraagt u eerst toestemming per mail aan bij de Lokale politie Antwerpen – sectie diamant – diamant@politie.antwerpen.be.  

Geef volgende gegevens door: naam en gsm-nummer van de verantwoordelijke van de werken + een plan en afmetingen van de plaats waar de parkeerborden zullen geplaatst worden

Hou rekening met volgende zaken:

 • U moet een container altijd  afdekken in de diamantwijk. De politie kan u verplichten om de container elke avond te laten ophalen.
 • In de diamantwijk moet altijd voldoende doorgang gewaarborgd blijven voor waardetransporten, hulpdiensten en militaire voertuigen. De ingang van de garages mogen nooit geblokkeerd worden. 
 • Voertuigen die de diamantzone binnenrijden voor een levering, moeten zich eerst aanmelden op www.ada-security.be.
 • Een levering is enkel mogelijk tussen 7 en 10 uur. Als dit door noodwendigheden niet kan, moet u hiervoor vooraf toestemming aanvragen.

Pas als u een toestemming ontvangen hebt van de lokale politie, kan u een aanvraag indienen voor een tijdelijk parkeerverbod. Voeg dan de verkregen toestemming bij uw aanvraag parkeerverbod.

Voor meer informatie omtrent werken in de Diamantwijk kan u terecht bij de lokale politie op het nummer 03/432 16 28.

Voor meer informatie over het vrijhouden van parkeerplaatsen in het algemeen, gelieve het Stedelijk Contactcenter te contacteren via 03/221 13 33.

 • Inname van parkeerplaats voor personen met een beperking

Indien een vergunning wordt verleend voor een tijdelijk parkeerverbod van minimum 3 dagen en een plaats voor personen met een beperking wordt hierdoor ingenomen, is de aanvrager geheel verantwoordelijk voor het voorzien van een tijdelijke mindervalideplaats zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke mindervalide plaats.

 

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden


Stedelijk Contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en vrijdag: 12.30 tot 16.30 uur.

E-mail:

tijdelijke.verkeerssignalisatie@stad.antwerpen.be