foto in vogelvlucht van de Friendship sitePatrick Henderyckx

RUP Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stadsdeel. Dat sluit aan bij de algemene ambitie om van het Eilandje een volwaardige, levendige en bruisende stadswijk te maken. Door de strategische locatie, op de hoek van de Rijnkaai en de Londen-Amsterdamstraat, leent de plek zich voor hogere volumes langs de zijde van de Rijnkaai voor zover ook voldoende open ruimte centraal in het bouwblok wordt gecreëerd. De bedoeling is om een woonmix te realiseren van grote en kleine appartementen en eengezinswoningen. Op het gelijkvloers zorgen horeca, winkels en andere diensten voor de nodige levendigheid. Ook het bestaande servicestation van Total zal opnieuw geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de site. Daarvoor moet een RUP opgemaakt worden.

De Friendshipsite bevindt zich op het Eilandje, op de spil van drie wijken met een eigen identiteit: de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Londen-Amsterdamstraat, in het oosten door de Bataviastraat, in het zuiden door de Sint-Laureiskaai en in het westen door de Rijnkaai. De Friendshipsite omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding, een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein.

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven wel overeind. De ontwikkeling van de Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, met een maximum van 39.230 m². De totale bouwoppervlakte neemt dus niet toe.

Terinzagelegging startnota

Het schepencollege keurde op 28 juni 2019 de start- en procesnota van het RUP Friendshipsite goed. Op dinsdag 3 september 2019 vindt tussen 17 en 19 uur een infomoment plaats over de startnota, in het Friendshipgebouw (Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen).

Van 3 september 2019 tot en met 1 november 2019 kan u de startnota inkijken en uw opmerkingen geven.

U kan de nota inkijken:

  • hier op de website van de stad Antwerpen.
  • in het districtshuis van Antwerpen (Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen) tijdens de openingsuren van de stadsloketten.

Tot en met 1 november 2019 kan u uw opmerkingen bezorgen:

  • aangetekend aan het stadsbestuur: Stadsontwikkeling / afdeling Ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • tegen ontvangstbewijs op het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen.
  • Per e-mail naar: ruimtelijkeplanning@antwerpen.be.

Meer info

Meer info over de Friendshipsite vindt u op https://www.antwerpenmorgen.be/friendshipsite.

Stadsontwikkeling – ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be