Kersboom
Kerstboomophaling 2020

U kan de tweede, derde en vierde week van januari uw kerstboom meegeven met de huisvuilophaling. Lees hier wanneer en hoe u uw kerstboom mag aanbieden.

A-kaart aan een inwerpzuil van een sorteerstraat
vuilnisophaler die restafval in de huisvuilwagen laadt
Aanpassing prijzen restafval

De stad Antwerpen past vanaf 1 januari 2020 haar prijzen aan voor restafval. Een kleine restafvalzak wordt goedkoper en de overige prijzen voor restafval ...

Sorteerstraat
zwerfvuilklepje
Nieuw: zwerfvuilklepje

De nieuwe sorteerstraatjes die onder andere in Berchem staan, zijn voorzien van een zwerfvuilklepje aan de zijkant van de restafvalzuil.