Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag attest kansentarief

Verschillende organisaties die een vrijetijdsaanbod organiseren voor kinderen en jongeren bieden een kansentarief aan, maar ook scholen bieden soms een kansentarief aan voor hun voor- en naschoolse opvang of schoolmaaltijden. Dit kansentarief kan verkregen worden met een ‘attest kansentarief’.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een ‘attest kansentarief' moet aan volgende 3 voorwaarden voldaan worden:

  • Het kind / de jongere valt in de leeftijdscategorie 2,5 tot en met 18 jaar
  • Het kind / de jongere woont of gaat naar school in Antwerpen
  • Het kind / de jongere komt uit een gezin met beperkte financiële middelen

Informatie en prijzen opvangaanbieders

Alle informatie over de organisatoren die het attest aanvaarden en hun prijzen kun je hieronder vinden in de bijlage 'informatie en prijzen vrijetijdsaanbieders'.

Waar kun je een attest aanvragen?

Een attest aanvragen kan bij verschillende instanties zoals mutualiteiten, OCMW, CAW, kansarmenverenigingen, thuisbegeleidingsdiensten,...

Deze organisaties beschikken over blanco attesten, je hoeft dit dus niet mee te nemen.

Hieronder vind je een overzicht van de organisaties die het attest uitreiken.

Kansentarief voor A-kaart-activiteiten en Antwerpse sportweken

Voor A-kaart-activiteiten van de jeugddiensten, kampen van de Antwerpse sportweken of de speelpleinwerking van Gekkoo vzw en Koraal vzw kan je een kansentarief krijgen.

De makkelijkste manier om dat kansentarief te krijgen is via de A-kaart met kansentarief. Vul bij de inschrijving het A-kaartnummer van het kind of de jongere in, zo krijg je  automatisch korting op de inschrijvingsprijs.

Vrijetijdsbemiddelaars en vrijetijdstoelage

Het team van vrijetijdsbemiddelaars leidt toe naar een gepast sport-, cultuur- of jeugdaanbod in de stad Antwerpen. Als je recht hebt op kansentarief, dan kan je een financiële tussenkomst (tot 100 euro op jaarbasis) krijgen voor het deelnemen aan een sport- of cultuuraanbod of aan erkend jeugdwerk. Meer info en het aanvraagformulier vind je op deze webpagina

Nog vragen?

Dan horen we het graag. Contact opnemen kan via mail naar jeugddienst@antwerpen.be.