Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag tot uitbetaling verhuurderspremie renovatie

Sinds 15 maart 2023 kun je de stedelijke verhuurderspremie voor renovatie aanvragen.

Wat is het?

Verhuurders vallen in de Vlaamse Mijn VerbouwPremie in de hoogste inkomenscategorie. Daardoor krijgen zij slechts beperkte financiële steun bij verbouwingen.

 

Stad Antwerpen zorgt er met de stedelijke verhuurderspremie voor dat verhuurders op een vergelijkbare steun kunnen rekenen als de middelste inkomenscategorie.

 

De premie beloont werken die dak, buitenmuren, vloeren en ramen en deuren energetisch verbeteren. Dezelfde voorwaarden als voor de Mijn VerbouwPremie gelden. 

Je kan de stedelijke verhuurderspremie met alle andere stedelijke, Vlaamse of andere premies combineren.

Hoe werkt het?

Vraag de uitbetaling van de premie aan:

  • na uitvoering van de werken;
  • binnen 1 jaar na de laatste factuurdatum, geldig per categorie van werken.  

Wat heb je nodig om de premie aan te vragen?


Gebruik best een andere browser dan Internet Explorer of Microsoft Edge.

 

Voeg volgende bewijsstukken en attesten toe: 

  • bewijs van aanvraag of toekenning van de Vlaamse Mijn Verbouwpremie voor de uitgevoerde werken; 
  • facturen van de uitgevoerde werken; 
  • geldig keuringsbewijs van de CV-installatie; 
  • geldig attest gelijkvormigheid van de elektrische installatie; 
  • geldig energieprestatiecertificaat (EPC), opgemaakt na uitvoering van de werken; 
  • huurcontract(en) met bewijs van registratie. 

Hoelang duurt het?

Binnen een termijn van 45 kalenderdagen krijg je een melding waarmee de stad de ontvangst en volledigheid van de aanvraag bevestigt. Als er documenten ontbreken, stelt de stad je daarvan op de hoogte.

 

Ten laatste 90 dagen na ontvangst van een volledig dossier ontvang je van de stad de beslissing over de toekenning en het bedrag van de ondersteuning.

 

Na goedkeuring van je dossier, betaalt de stad je de premie uit binnen een termijn van 45 dagen.