Contacteer stad Antwerpen

Vergunning free floating deelfietsen, -scooters en -steps aanvragen

Wil je een free floating systeem voor deelfietsen, -scooters of –steps exploiteren in de stad Antwerpen? Vraag dan een vergunning aan.

Waarom is een vergunning nodig?

De stad Antwerpen werkt met een vergunning voor free floating deelsystemen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod van het aantal deelsystemen voor voertuigen te vermijden. Verder wordt er gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren.

Voorwaarden

  • Je doet een aanvraag voor de exploitatie van het delen van (e-)fietsen, (e-)bakfietsen, energiezuinige scooters of elektrische steps zonder vaste standplaats in de stad Antwerpen.
  • Je voldoet aan de voorwaarden van het reglement met betrekking tot de exploitatie van deze deelsystemen (artikel 7 en 12).
  • Je houdt rekening met onderstaande vastgelegde aantallen van voertuigen:
VoertuigcategorieMin. en max. aantal voertuigen per vergunning
Fietsen
100-1000
Elektrische fietsen
50-700
(Elektrische) bakfietsen
5 - 125
Scooters
40 - 500
Elektrische step
500 - 1700

Aanvraag

Stel je kandidaat via deelmobiliteit@antwerpen.be. De stad bekijkt vervolgens of er een slot voor een nieuwe vergunning geopend kan worden.