Contacteer stad Antwerpen

Afschrift of uittreksel overlijdensakte aanvragen

Is iemand uit je familie of omgeving overleden? Dan kan je een afschrift en/of uittreksel van de akte van overlijden aanvragen. Dat bewijst dat de persoon overleden is.


Voorwaarden

  • De persoon is in België overleden.
  • De persoon is in het buitenland overleden:
    • en het overlijden werd geregistreerd in België en de buitenlandse overlijdensakte is opgemaakt in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand. Ga naar overlijden in het buitenland.

Wat kan je aanvragen?

  • Je kan een afschrift aanvragen. Een afschrift is de akte zoals ze werd opgemaakt met alle latere wijzigingen.
  • Je kan ook een uittreksel aanvragen. Een uittreksel bevat alleen de huidige gegevens. Als je een uittreksel voor het buitenland vraagt, bezorgen we het in 10 talen.

Wil je het afschrift of uittreksel in het buitenland gebruiken? Dan moet je het mogelijk legaliseren.

Meer info op Afschrift en uittreksel van een akte van de burgerlijke stand.

Wie kan aanvragen?

Je moet recht hebben op het afschrift of uittreksel. Meer info op Afschrift en uittreksel van een akte van de burgerlijke stand

Hoe krijg je het?

Je meldt aan:  Je kan het document downloaden als het digitaal beschikbaar is.

Is het document niet beschikbaar? Dan krijg je een e-mail zodra het beschikbaar is. Je kan het dan meteen downloaden. 

Je meldt niet aan: We versturen het document per post naar je officiële adres zodra het beschikbaar is.

Prijs

Een afschrift of uittreksel is meestal gratis, maar er zijn uitzonderingen.

Specifieke situatie

Deze overlijdensakten kan je meestal niet krijgen bij het loket. Contacteer het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.