Contacteer stad Antwerpen

Afschrift of uittreksel van huwelijksakte aanvragen

Ben je gehuwd? Dan kan je een afschrift en/of uittreksel van je akte van huwelijk krijgen. Dat bewijst dat je getrouwd bent.


Voorwaarden

Wat kan je aanvragen?

  • Je kan een afschrift aanvragen. Een afschrift is de akte zoals ze werd opgemaakt met alle latere wijzigingen.
  • Je kan ook een uittreksel aanvragen. Een uittreksel bevat alleen de huidige gegevens. Als je een uittreksel voor het buitenland vraagt, bezorgen we het in 10 talen

Wil je het afschrift of uittreksel in het buitenland gebruiken? Dan moet je het mogelijk legaliseren.

Meer info op Afschrift en uittreksel van een akte van de burgerlijke stand.

Wie kan aanvragen?

Je moet recht hebben op het afschrift of uittreksel. Meer info op Afschrift en uittreksel van een akte van burgerlijke stand.

Hoe aanvragen?

Er zijn 2 manieren

1. Digitaal

2. Aan een zelfbedieningsloket

Je kan aan een zelfbedieningsloket het document over jezelf gratis en onmiddellijk printen als het digitaal beschikbaar is. Je hebt altijd je elektronische identiteitskaart en pincode nodig.

Hoe krijg je het?

Je meldt aan:  Je kan het document onmiddellijk downloaden als het digitaal beschikbaar is.

Is het document niet beschikbaar? Dan krijg je een e-mail zodra het beschikbaar is. Je kan het dan meteen downloaden. 

Je meldt niet aan: We versturen het document per post naar je officiële adres zodra het beschikbaar is. 

Prijs

Een afschrift of uittreksel is meestal gratis, maar er zijn uitzonderingen.

Specifieke situatie

Deze huwelijksakten kan je meestal niet krijgen bij het loket. Contacteer het Felixarchief of het Rijksarchief Antwerpen.