Contacteer stad Antwerpen

Afschrift van een buitenlandse geboorteakte aanvragen

Ben je geboren in het buitenland? Dan kan je een afschrift van je geboorteakte in België opvragen als je akte werd opgemaakt. Dat wil zeggen dat je akte beschikbaar is in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand.


Je buitenlandse akte werd opgemaakt in België

Je buitenlandse geboorteakte is opgemaakt in België in volgende gevallen:

  • Je liet als Belg je buitenlandse geboorteakte in België opmaken. Meer info op buitenlandse geboorteakte opmaken.
  • Je bent als Belg geboren in Duitsland toen je vader militaire dienstplicht deed.
  • Je bent na 31 maart 2019 in Antwerpen getrouwd.
  • Je bent na 31 maart 2019 Belg geworden via een nationaliteitsverklaring.

Hoe aanvragen?

Er zijn 2 manieren:

1.Digitaal

Hoe krijg je het?

Je meldt aan: Je kan het document onmiddellijk downloaden als het digitaal beschikbaar is.

Is het document niet digitaal beschikbaar? Dan krijg je een e-mail zodra het beschikbaar is. Je kan het dan meteen downloaden. 

Je meldt niet aan: We versturen het document per post naar je officiële adres zodra het beschikbaar is.

2.Aan een zelfbedieningsloket

Je kan aan een zelfbedieningsloket  het document over jezelf gratis en onmiddellijk printen als het digitaal beschikbaar is. Je hebt altijd je elektronische identiteitskaart en pincode nodig.

Prijs

gratis

Je buitenlandse akte werd niet opgemaakt in België

Waar kan je je buitenlandse geboorteakte terugvinden?

Bij de stad Brussel

Voorwaarden
  • Je bent als Belg geboren in het buitenland vóór 4 april 2011
  • En je Belgische ouder(s) hebben toen de geboorte gemeld bij de Belgische ambassade.

Dan is je geboorteakte mogelijk neergelegd in het archief van Buitenlandse zaken.

Contacteer de burgerlijke stand van de stad Brussel

Bij de rechtbank van eerste aanleg

Voorwaarde
  • Je bent getrouwd in Antwerpen vóór 31 maart 2019

Dan kan je een afschrift van je geboorteakte krijgen bij de griffie van de familierechtbank in Antwerpen

In je buitenlandse geboorteplaats

Kan je geen afschrift van je geboorteakte krijgen in een Belgische gemeente of via de rechtbank van eerste aanleg? Vraag dan een afschrift in je geboorteplaats in het buitenland.