Contacteer stad Antwerpen

Bedrijfsafval

Bedrijven kunnen afval op verschillende manieren aanbieden. Bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met het huisvuil van gezinnen, kan op dezelfde manier worden aangeboden. Voor specifiek bedrijfsafval moet u een andere oplossing zoeken. Hieronder meer uitleg over de mogelijkheden.


Voor wie?

Voor iedereen die zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een economische activiteit uitoefent en daarbij goederen levert en/of diensten verricht. Dit geldt ook voor elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan.

 

Bedrijven op een bedrijventerrein kunnen geen gebruik maken van de ophaalregeling van de stad. Dat is privaat domein, waar de stad niet mag ophalen. Die bedrijven moeten een privéophaler aanduiden om hun bedrijfsafval op te halen. Ook bedrijven die in de haven gelegen zijn, moeten een contract afsluiten met een privéfirma.

Welk afval haalt stad Antwerpen op?

De stad Antwerpen haalt het restafval van bedrijven op als een aparte afvalfractie. 
Dit volgt uit OVAM-voorschriften die bepalen dat een lokale overheid restafval van bedrijven enkel mag ophalen tegen een kostprijs en los van het gewone huishoudelijke restafval.

Om het onderscheid tussen restafval van particulieren en restafval van bedrijven duidelijk te maken, ontwikkelde de stad een gele afvalzak voor bedrijfsafval en een gele sticker voor het restafval van bedrijven.

Gele bedrijfsafvalzakken bestellen en kostprijs

Een gele afvalzak van 60 liter kost € 1,68 per zak van 60 liter.
 

Ze kunnen per 5 rollen besteld worden. Een rol bevat telkens 10 zakken van 60 liter. Bij elke bestelling wordt er een leveringskost van 6 euro aangerekend.
 

De afvalzakken worden geleverd op het adres dat je opgeeft bij jouw bestelling. Na ontvangst van jouw betaling, kan je na 2 weken de afvalzakken verwachten.

Enkele supermarkten in Antwerpen verkopen ook bedrijfsafvalzakken.

Afvalstickers

Je kan de stickers online bestellen. Na betaling krijg je de afvalsticker thuis gestuurd. Het moment van de bestelling is bepalend voor de prijs. Kijk hier voor meer informatie over de afvalcontainers (grootte, kleur,...).

Tarieven afvalstickers restafval van bedrijven

Gele afvalsticker voor container bedrijfsafval Aankoop tussen 1 januari en 31 maartAankoop tussen 1 april en 30 juniAankoop tussen 1 juli en 30 septemberAankoop tussen 1 oktober en 31 december
240 liter
€ 347,31
€ 261,14
€ 173,66
€ 86,83
770 liter
€ 1.114,05
€ 837,63
€ 557,02
€ 278,51
1100 liter
€ 1.591,61
€ 1.196,70
€ 795,80
€ 397,90

Tarieven afvalstickers PMD

Gele afvalsticker voor container PMDAankoop tussen 1 januari en 31 maart Aankoop tussen 1 april en 30 juni Aankoop tussen 1 juli en 30 september Aankoop tussen 1 oktober en 31 december
770 liter
€ 150
€ 112,50
€ 75
€ 37,50
1100 liter
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50

Hoe haalt stad Antwerpen bedrijfsafval op?

Als je bedrijfsafval laat ophalen door de stad, volg je de regeling van de stedelijke ophaalkalender

  • Je moet dan wel een gele afvalzak of grijze plastieken container met afvalsticker voor bedrijfsafval gebruiken. 
  • Voor pmd-afval gebruik je, zoals bewoners, de blauwe pmd-afvalzakken of een plastieken afvalcontainer met een geldige afvalsticker. 

Meer info hierover lees je hier.

Afval zelf aanbieden in een sorteerstraatje

Bedrijven kunnen hun afval ook gescheiden aanbieden via een sorteerstraatje.  

Je hebt dan geen gele vuilniszakken meer nodig en je kan het afval alle dagen aanbieden.

Afvalophaling door een privéfirma

U kan uw afval ook door een privébedrijf laten ophalen. Gebruik dan geen gele afvalzak of gele afvalsticker.

Soms bent u verplicht om uw afval door een privépartner te laten ophalen:

  • Uw bedrijf produceert veel afval en de ophaalfrequentie van de stad volstaat niet
  • Uw bedrijf is op een bedrijventerrein gevestigd
  • U produceert specifieke afvalstoffen die niet door de stad worden opgehaald

Contacteer zo'n bedrijf voor een specifieke ophaalregeling.

Recyclageparken, grofvuilafspraak en de kga-wagen

Bedrijven mogen hun afval niet naar de stedelijke recyclageparken brengen en een grofvuilafspraak aan huis is niet mogelijk. Ook de inzameling van klein gevaarlijk afval via de kga-wagen is enkel bedoeld voor burgers, niet voor bedrijven. Contacteer een privébedrijf voor je kga-afval.

Waar naartoe met jouw afval?

Type afvalStadsdienst SysteemFrequentieBetalen via
Restafval
Via stadsdienst
Gele afvalzak
Wekelijks volgens ophaalkalender
Aankoop vuilniszak € 1,68 per zak of € 16,8 per rol
Container met afvalsticker voor bedrijfafval
Wekelijks volgens ophaalkalender
Afvalsticker
Sorteerstraatje
Alle dagen tussen 7 en 22 uur
Toegangspas (overschrijvingen of oplaadpunt)
Via private ophaler
Afhankelijk van de private ophaler
Pmd-afval
Via stadsdienst
Blauwe pmd-zak van 30 of 60 liter
Wekelijks of tweewekelijks
Aankoop vuilniszak
Container met afvalsticker voor pmd
Wekelijks of tweewekelijks
Afvalsticker
Via private ophaler
Afhankelijk van private ophaler
Recyclagepark
Geen toegang, enkel via private ophaler
Sorteerstraat
Toegang

Tarieven lediging afvalcontainers bij evenementen

Container bij evenementen Tarief voor lediging container
240 L
€ 6,72
1100 L
€ 30,80

Belasting op het weghalen van niet-reglementair afval

Sorteer je afval correct en zet het op de juiste moment op straat. Als de stad jouw niet-reglementair afval moet weghalen, betaal je, afhankelijk van het volume van het afval, volgende tarieven:

  • 100 euro als jouw niet-reglementair afval kleiner is dan 1/4 m³
  • 150 euro voor niet-reglementair afval tussen 1/4 en 1 m³
  • 250 euro voor niet-reglementair afval tussen 1 en 5 m³
  • 250 euro als jouw niet-reglementair afval groter is dan 5 m³, plus 50 euro per bijkomende m³