Contacteer stad Antwerpen

Wettelijk samenwonen stopzetten


Wanneer eindigt een wettelijke samenwoning?

  • door het huwelijk van de partners met elkaar
  • door het overlijden van 1 van de partners
  • door onderlinge overeenstemming
  • door eenzijdige verklaring van 1 van de partners

Beëindiging door onderlinge toestemming

Om de wettelijke samenwoning stop te zetten moeten jij en je partner samen een verklaring tekenen. Je maakt een afspraak en je moet allebei op de afspraak aanwezig zijn. 

 

In de verklaring moet het volgende staan: 

  • de vermelding dat je de wettelijke samenwoning wil beëindigen
  • de datum van de beëindiging
  • de naam, voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide partijen
  • de (nieuwe) woonplaats

Je kan de getekende verklaring zelf meebrengen of wij kunnen je aan het loket een verklaring bezorgen die jullie samen tekenen.

Eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning

Let op! Bij eenzijdige verklaring wordt de andere partij binnen de acht dagen op de hoogte gebracht van deze beëindiging. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen.

Hoe bezorg je de verklaring?

  • beëindiging door onderlinge toestemming: maak een afspraak en kom samen naar een regio- of stadsloket.
  • eenzijdige beëindiging: maak een afspraak in een regio- of stadsloket. Neem je bankkaart, kredietkaart of smartphone met betaalapp mee om de deurwaarderkosten te betalen.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Prijs