Contacteer stad Antwerpen

Belasting op de uitbatingsvergunning en wedkantoren

Je betaalt een belasting als je een uitbatingsvergunning krijgt voor je zaak of als je al een uitbatingsvergunning hebt.

Bepaalde handelszaken in Antwerpen dienen over een uitbatingsvergunning te beschikken.

Voor alle uitbatingen met een uitbatingsvergunning, behalve seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden gelden volgende bepalingen:

 • Voor de afgifte van deze uitbatingsvergunning betaal je een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
 • Deze belasting is van toepassing op elke vergunning uitgereikt vanaf 1 januari 2015, ongeacht de concrete datum van uitreiking.
 • Heb je op 1 januari van het aanslagjaar al een uitbatingsvergunning? Dan betaal je jaarlijks een belasting van 1.500 EUR.
 • De belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de vergunning vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Voor seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden:

 • Voor de afgifte van deze uitbatingsvergunning betaal je een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
 • Deze belasting is van toepassing op elke vergunning uitgereikt vanaf 1 januari 2020, ongeacht de concrete datum van uitreiking.
 • Heb je op 1 januari van het aanslagjaar al een uitbatingsvergunning? Dan betaal je een jaarlijkse belasting van 1.500 EUR.
 • Worden er commerciële seksuele handelingen aangeboden? Dan bedraagt de belasting jaarlijks 3.000 EUR in plaats van 1.500 EUR.
 • De belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de vergunning vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Voor seksinrichtingen waar private afwerkruimten aanwezig zijn:

 • Voor de afgifte van deze uitbatingsvergunning  betaal je een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
 • Deze belasting is van toepassing op elke vergunning uitgereikt vanaf 1 januari 2020, ongeacht de concrete datum van uitreiking.
 • Heb je op 1 januari van het aanslagjaar een uitbatingsvergunning? Dan betaal je jaarlijks een belasting van 3.000 EUR. 
 • Voor de private afwerkruimten betaal je jaarlijks een belasting van 3.000 EUR per private afwerkruimte.
 • De belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de vergunning vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Wie betaalt de belasting?

 • De eenmalige belasting op afgifte van de vergunning is verschuldigd door de natuurlijke of  rechtspersoon op wiens naam de vergunning wordt afgeleverd.
 • De jaarlijkse belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning op 1 januari van het aanslagjaar.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Jaarlijks ontvang je een aanslagbiljet, dat de rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

 • mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen