Contacteer stad Antwerpen

Belasting op huis-aan-huisreclame aangeven

Bedeel je reclamebladen of gelijkaardige producten huis aan huis, dan betaal je een belasting aan de stad Antwerpen. Per bedeling stuur je een ingevuld aangifteformulier in. Eén bedeling is de verspreiding van een identieke publicatie/product, één keer bedeeld. Gaat het om een andere publicatie/product of wordt dezelfde publicatie/product een tweede keer bedeeld op dezelfde adressen, dan gaat het om een aparte bedeling.

Wanneer geef je een bedeling aan?

 • De belastingplichtige doet zelf aangifte, tenminste 3 werkdagen voor elke bedeling.
 • Als je geen aangifte doet, dan bepaalt de stad de belasting op basis van het aantal gekende brievenbussen.

Wat heb je nodig?

 • Het ondernemingsnummer van de verantwoordelijke uitgever.
 • Informatie over de producten die je huis-aan-huis bedeelt.

Hoeveel kost het?

 • De belasting bedraagt 0,9 euro per 100 verspreide exemplaren.
 • De minimumaanslag is 75 euro per bedeling.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt na de bedeling een aanslagbiljet, dat rekeningnummer en gestructureerde mededeling vermeldt. 

Wie betaalt de belasting op huis-aan-huis-reclame?

De uitgever betaalt de belasting. Als de uitgever niet gekend is, betaalt de persoon onder wiens (handels)naam of logo de publicatie verspreid wordt.

Wat kan je bedelen?

 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk,
 • Reclamebladen,
 • Stalen,
 • Monsters of stalen met een publicitair doel.

Bij elke bedeling moet je het politiereglement respecteren. Zo is het verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar duidelijk kenbaar is gemaakt dat dit niet gewenst is.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Meer info

Belastingreglementen