Contacteer stad Antwerpen

Belasting op motoren, drijfkracht en hefkracht aangeven

Gebruik je drijfkracht, hefkracht of motoren in je onderneming of als vrije of zelfstandige ondernemer? Dan betaal je jaarlijks een belasting aan de stad Antwerpen.


Wat houdt het in?

 • De belasting is van toepassing op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine.
 • Is je vestiging maximum 50m² groot? Dan ben je voor dit adres geen belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren verschuldigd.

Voor wie?

Alle ondernemingen en vrije of zelfstandige ondernemers die werken op Antwerps grondgebied met  drijfkracht, hefkracht of motoren.

Ook voor aannemers met een werf op het grondgebied van de stad

Aannemers die hun maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de stad Antwerpen gevestigd hebben, zijn de belasting verschuldigd voor het belastbaar vermogen van iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens 3 maanden op het grondgebied van de stad gevestigd is.

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Je geeft zelf aan welke motoren jouw bedrijf gebruikt.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen. Je kan aangifte doen via dit formulier of via het e-loket.
 • Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Doe dan zelf aangifte.
 • Als je geen (correcte) aangifte doet, kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Hoeveel bedraagt de belasting?

 • Het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren.
 • Meer informatie vind je in artikel 2 dan het belastingreglement. 

Verminderingen en vrijstellingen

 • Voor alle bepalingen rond vrijstellingen en verminderingen: zie artikel 4 van het belastingreglement.
Vrijstellingen
 • Op bepaalde motoren betaal je geen belasting. Bijvoorbeeld op voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen en die voor personen- en goederenvervoer gebruikt worden. De volledige lijst van vrijstellingen vind je in artikel 4.1 van het belastingreglement.
 • Is je vestiging maximum 50m² groot? Dan zijn de motoren op dit adres vrijgesteld van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren.
Belastingverminderingen 

In uitzonderlijke gevallen kan je onderneming een belastingvermindering krijgen. Alle voorwaarden vind je in artikel 4.2 van belastingreglement. 

 • De verminderingen en vrijstellingen moet je zelf aanvragen.
 • Horecazaken vallen onder de belasting op horeca. Motoren die gebruikt worden voor en in de horecazaak, zijn vrijgesteld van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wil je meer inlichtingen? 

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Meer info