Contacteer stad Antwerpen

Belasting op overnachtingen in toeristische logies aangeven

Baat je een toeristisch logies uit in stad Antwerpen? Dan betaal je hiervoor een belasting per persoon en per nacht (= city taks).


Wat is het?

 • Deze belasting geldt voor elke overnachting in een verblijf voor toeristen (in eender welke vorm) dat wordt aangeboden op de toeristische markt of dat werd aangemeld bij Toerisme Vlaanderen en een erkenning heeft ontvangen. Voorbeelden zijn gastenkamers, B&B's, hotels, vakantielogies, vakantiewoningen en campings.
 • Een toerist is elke persoon die verblijft op een andere dan zijn alledaagse omgeving. Het gaat dus niet enkel om vrijetijdstoerisme, maar ook om zakenreizen.

Aangifteplicht

 • Er geldt een aangifteplicht per kwartaal. Je vermeldt het totaal aantal overnachtingen die hebben plaatsgevonden in het afgelopen kwartaal.
 • Als je geen correcte en tijdige aangifte doet kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Wat heb je nodig voor de aangifte?

 • Je ondernemingsnummer
 • Totaal aantal overnachtingen van het afgelopen kwartaal.
 • Maak een onderscheid tussen overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar en overnachtingen van toeristen ouder dan 12 jaar.

Wanneer doe je je aangifte?

Je doet je aangifte binnen de 14 dagen na afloop van elk kwartaal. 

Hoeveel kost het?

 • Voor overnachtingen in terreingerelateerde logies bedraagt de belasting 1,05 euro per toerist en per overnachting.
 • Voor overnachtingen in kamergerelateerde logies bedraagt de belasting 2,8 euro per toerist en per overnachting.
 • Je betaalt per kwartaal op basis van het aantal overnachtingen in de loop van dat kwartaal. 

Vrijstellingen

 • Overnachtingen in een toeristisch logies dat als verblijf erkend is in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van Toerisme voor Allen.
 • Overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt per kwartaal een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Doorrekenen aan de toerist

Exploitanten die btw-plichtig zijn, moeten 6% btw aanrekenen bij de doorrekening van de belasting aan de toerist op grond van artikel 26 WBTW.

 • Exploitanten die vrijgesteld zijn van btw, moeten enkel het tarief (excl. btw) aanrekenen. Op hun factuur moet, conform de btw-verplichtingen, vermeld staan:
  'Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.'
 • De toeristenbelasting, inclusief btw, moet apart vermeld worden op de rekening aan de klant.
Belasting toerist (excl. btw) BtwTotaal door te rekenen aan toerist (incl. btw)
2,8 euro
0,168 euro
2,97 euro (na afronding)
1,05 euro
0,063 euro
1,11 euro

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Meer info