Contacteer stad Antwerpen

Belasting op reclame

Je betaalt aan de stad Antwerpen belasting voor vaste-, dynamische- en steigerdoekreclame en belasting op mobiele reclame (evenementenaanvraag) en reclamestands (evenementenvergunning).

Vaste en dynamische reclame

Wat?

Vaste reclame: elke reclame op een stilstaand of vast communicatiemiddel zichtbaar van op de openbare weg en uitwendig aangebracht.

Dynamische reclame: Als de reclame wordt weergegeven op een LED-, LCD-, OLED- of PLASMAscherm, dan valt  deze onder de dynamische reclame. Staat je vorm van reclame niet in deze opsomming? In het belastingreglement onderaan lees je of deze belasting ook voor jou geldt.

Voorbeelden van vaste reclame: 

 • uithangbord aan je zaak
 • melding op zonnescherm of glasraam
 • banier, vlag of reclamebord
 • aanplakbord met wisselende reclameboodschappen
 • immobord

Opgelet! Soms heb je een omgevingsvergunning nodig vooraleer je vaste reclame kan aanbrengen.

Aangifte voor vaste en dynamische reclame

Aangifteplicht

 • Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Vermeld de plaats en de oppervlakte van de reclame.
 • De stad stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • Heb je het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doe je zelf aangifte.

Wat heb je nodig?

 • Ondernemingsnummer,
 • Plaatsingsdatum van de vaste reclame,
 • Afmetingen van de vaste reclame-items die je op een bepaalde locatie heeft geplaatst (hoogte, lengte, aantal zijden, aantal exemplaren).
 • Doe deze aangifte binnen de 30 dagen van elke nieuw aangebrachte reclame of wijziging.
 • Als je geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • Belasting op vaste reclame is 50 euro per m², met een minimum van 75 euro.
 • Belasting op dynamische reclame is 150 euro per m², met een minimum van 150 euro.
 • De belasting geldt voor het hele jaar ongeacht de datum van plaatsing of verwijdering.
 • De belastbare oppervlakte is de oppervlakte die voor reclame gebruikt kan worden.

Vrijstellingen

 • De eerste m² reclame die alleen de naam en de aard van de zaak vermeldt, is vrijgesteld van belasting op voorwaarde dat je maar 1 reclamedrager hebt op het grondgebied van de stad.
 • Horecazaken vallen onder de belasting op horeca. Vaste en dynamische reclame die gebruikt wordt voor de horecazaak is vrijgesteld van de belasting. 
 • Vaste en dynamische reclame enkel bestemd voor reclame van openbaar belang.
 • Vaste en dynamische reclame geplaatst op hetzelfde adres van een vestiging van een belastingplichtige is vrijgesteld als:
  • Deze geplaatst is op het adres van een vestiging die maximum 50m² groot is EN
  • Deze als doel heeft het bevorderen van de verkoop van producten of diensten van de belastingplichtige van deze vestiging.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt. 

Steigerdoekreclame

Wat?

Je betaalt een belasting voor de reclame op een zeildoek dat aan de gevel van een gebouw hangt tijdens werken.

Opgelet! Je hebt een omgevingsvergunning nodig om reclame te bevestigen op een werfafsluiting op de openbare weg.

Aangifteplicht

 • Doe aangifte bij de dienst financiën vóór de plaatsing en vermeldt daarbij de oppervlakte van het steigerdoek, de locatie en de periode.
 • Dien de aangifte in via: 
  • e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be.
  • post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien).
 • Als je geen correcte aangifte doet, kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • Je betaalt 50 euro per m² per jaar.
 • Hangt de reclame minder dan een jaar omhoog? Dan rekenen we enkel elke begonnen maand aan.
 • Elk deel van een m² wordt als een volledige m² aangerekend.

Voorbeeld:
Een steigerdoek van 19,5 m² hangt 3 maanden op een bepaald adres.
De belasting bedraagt: 20 m² x 50 euro per m² x 3/12 = 250 euro

Vrijstellingen

 • Een steigerdoek op een maximale oppervlakte van 1m² zonder reclameboodschap is niet belastbaar. Er wordt enkel vermeld: 
  • de handelsbenaming van de belastingplichtige, 
  • de aard van zijn werkzaamheden, 
  • de naam van de bouwheer, architect, aannemers en verdere praktische gegevens zoals verantwoordelijke voor signalisatie.
 • Je betaalt geen belasting voor (het gedeelte van) een steigerdoek met een afdruk van de achterliggende gevel.

Betaaltermijn 

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Jaarlijks ontvang je een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt.

Mobiele reclame

Wat?

Mobiele reclame: elke reclame op de openbare weg door middel van personen, voertuigen of panelen.

Voorbeelden:

 • Je deelt gadgets of samples uit zonder dat je een reclamestand zet.
 • Je rijdt met een voertuig rond om reclame te maken.

Respecteer het politiereglement. Zie bijvoorbeeld artikels 99 en 100 over het uitdelen van reclamedrukwerk en voorwerpen. Dit zegt onder andere dat het uitdelen van commerciële flyers verboden is (functioneel flyeren kan wel). 
 

Je hebt geen toelating of vergunning nodig zolang je geen plaats op de openbare weg inneemt. 

Uitzondering: Voor mobiele reclame op de Via Sinjoor (de wandelas die loopt van het centraal station over De Keyserlei, Teniersplaats, Meir, Eiermarkt, Groenplaats, Handschoenmarkt, Grote Markt, Suikerrui tot aan Steenplein) moet je een toelating vragen via een evenementenaanvraag.

Tarief

 • Deze belasting bedraagt 12 euro per persoon die uitdeelt per dag.
 • Ook personen die rondrijden met een niet-gemotoriseerd reclamevoertuig betalen dit tarief.
 • Als je rondrijdt in een gemotoriseerd reclamevoertuig (let op: zonder inname openbaar domein), dan betaal je 25 euro per voertuig per dag.
 • Naast het dagtarief zijn er ook week-, maand-, kwartaal- en jaartarieven voor terugkerende reclameacties.

Hoe betalen?

Je betaalt deze belasting op voorhand op het rekeningnummer BE 42 0961 1004 0154 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van

 • “ROW” (staat voor Reclame op de Openbare Weg),
 • Periode of dagen waarop u mobiele reclame maakt,
 • Aantal voertuigen of personen.

Het bankschrift geldt als bewijs en moet op elk verzoek aan de toezichters of agenten getoond worden tijdens de reclameactie. Je kan 3 dagen na de betaling een kwitantie vragen aan de dienst fiscale debiteuren op het nummer 03 338 65 41.

Reclamestands

Wat?

Elke inname van de openbare weg door een stilstaand voertuig, een installatie (zoals een tafel, parasol, koeltoog, reclamebord), een animatie of activiteit met uitsluitend publicitair doel wordt beschouwd als een reclamestand en is belastbaar.

Opgelet! Je hebt hiervoor altijd een evenementenvergunning nodig.

Aangifteplicht

Nadat je een toelating hebt gekregen voor een reclamestand, doe je aangifte bij de dienst financiën. In de aangifte vermeld je de oppervlakte van de reclamestand en de datum waarop deze geplaatst zal worden.

 • Dien de aangifte in via: 
  • e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be.
  • post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien).

Tarief

 • Voor een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m² betaal je 500 euro per dag.
 • Voor een oppervlakte tussen 25 en 50 m² betaal je 1000 euro per dag.
 • Voor een oppervlakte groter dan 50 m² betaal je 1500 euro per dag.

Betaaltermijn

 • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
 • Je ontvangt een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en gestructureerde mededeling vermeldt. 

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wens je meer inlichtingen? 

 • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Meer info

Belastingreglementen