Contacteer stad Antwerpen

Belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur

Wil je een taxidienst of een verhuurdienst met chauffeur uitbaten in de stad Antwerpen? Dan heb je een vergunning nodig. Op deze vergunning betaal je jaarlijks een belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

Heb je een taxivergunning van stad Antwerpen  die is toegekend vóór 1 januari 2020? Dan betaal je een jaarlijkse belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

Als je een vergunning hebt verkregen voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer of voor de aflevering van een bestuurderspas (vanaf 1 januari 2020), dan betaal je een retributie

Vrijstellingen

Vervalt de taxivergunning in het aanslagjaar? Dan is deze vrijgesteld van de belasting als er een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt aangevraagd én afgeleverd in hetzelfde aanslagjaar.

Vanaf 2021 gelden deze tarieven:

Voor de exploitatievergunning van een taxidienst die gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg: 250€ per jaar per voertuig vermeld in de akte van vergunning.

  • Voor de exploitatievergunning van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder: 250€ per jaar per voertuig vermeld in de akte van vergunning.
  • Voor de exploitatievergunning van een taxidienst die gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg en een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor éénzelfde voertuig: 500€ per jaar per voertuig vermeld in de akte van vergunning.

Betaaltermijn

  • Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
  • Jaarlijks ontvang je een aanslagbiljet, dat het rekeningnummer en gestructureerde mededeling vermeldt. 

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je bezwaar indienen als je niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

  • Mail naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be
  • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 65 44
  • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst bedrijfsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen