Contacteer stad Antwerpen

Beroep registreren in het Rijksregister

Door je beroep te registreren bij stad Antwerpen, blijft je persoonlijke informatie in het Rijksregister actueel. Je beroep meedelen is niet verplicht.


Hoe registreren?

 • Vul het formulier Beroep registreren in het rijksregister in. 
  Je hebt hiervoor een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig of je gebruikt de app Itsme.
 • Oefen je een beschermd beroep uit (bijvoorbeeld arts, advocaat, notaris, rechter,…)? Dan moet je een bewijs hiervan aanleveren bij jouw wijziging beroep.

Welke informatie over jouw beroep vermelden?

 • Je geeft aan of je loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of student bent.
 • Je hebt meerdere beroepen? Vermeld de activiteit waaruit je jouw voornaamste beroepsinkomsten haalt. Een vermelding van een diploma is niet voldoende.
 • Je werkt in de openbare sector? Het register vermeldt enkel de algemene categorie: ambtenaar, beroepsmilitair, …
 • Je hebt geen beroep? Dat staat geregistreerd als 'zonder beroep'. Deze vermelding geldt ook voor kinderen die nog geen 18 jaar zijn.
 • Je bent werkzoekend? Het register vermeldt het laatste beroep dat je hebt uitgeoefend.

Welke informatie komt niet in het bevolkingsregister?

 • jouw diploma
 • jouw werkgever
 • een specialiteit in een beroepsklasse
 • een titel of mandaat
 • een eretitel van een vroeger uitgeoefend ambt

Opmerkingen

 • De informatie over het beroep in de bevolkingsregisters verwijst naar de activiteit waaruit je jouw voornaamste beroepsinkomsten haalt. De specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat wordt niet vermeld.
 • Als je in het bezit bent van een bepaald diploma, is dat geen synoniem voor uw beroep.
 • Je kunt de informatie aanvullen met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
 • Het beroep van een personeelslid van de openbare sector wordt beperkt tot de algemene vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair...
 • De eretitel van een vroeger uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld.
 • Wie nooit een beroep of vak heeft uitgeoefend, is 'zonder beroep'. Deze vermelding geldt ook voor kinderen die nog geen achttien jaar zijn.
 • De werkzoekende wordt vermeld in de registers volgens het laatste beroep dat hij heeft uitgeoefend.

Aanvragen beroepsregistratie

Doe een aanvraag via het formulier Beroep registreren in het rijksregister. Geef zo nauwkeurig mogelijk door wat jouw beroep is. Je moet geen diploma vermelden.

Je aanvraag wordt verwerkt. In het Rijksregister wordt een algemene beroepscategorie vermeld: 

 • loontrekkende
 • zelfstandig
 • ambtenaar
 • gepensioneerde 
 • student
 • invalide
 • beroepsmilitair
 • zonder beroep

Prijs

Deze dienst is gratis.

Bekijken beroepsregistratie

Je kan je beroep in het Rijksregister bekijken via ‘Mijn Dossier’

 • Log in op Mijn Dossier met je identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (eVK).
 • Ga naar ‘mijn gegevens’ en klik op ‘beroep’.

Specifieke situaties

Heb je meerdere beroepen? Vermeld in je aanvraag het beroep met de hoogste inkomsten. 

Oefen je een beschermd beroep uit (bijvoorbeeld arts, advocaat, notaris, rechter,…)? Voeg bij je aanvraag dan een scan of foto toe van een bewijs.

Ben je werkzoekend? Het Rijksregister vermeldt het laatste beroep dat werd geregistreerd.